УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Вплив інноваційно-інвестиційної діяльності на регіональну конкурентоспроможність
Романко О. П., Боднарук І. Р.

Романко О. П., Боднарук І. Р. Вплив інноваційно-інвестиційної діяльності на регіональну конкурентоспроможність. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 181–188.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-181-188

Розділ: Регіональна економіка

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.341.1.332.1(477)

Анотація:
У даній статті вперше використовується економіко-статистичні методи для дослідження взаємовпливу інноваційно-інвестиційної діяльності та конкурентоспроможності на рівні регіону. Для комплексного дослідження індивідуального та спільного впливу конкурентоспроможності регіону та його інноваційно-інвестиційної діяльності застосовується тест Грейнджера та кореляційно-регресійний аналіз. Тест Грейнджера дає можливість визначити причинно-наслідкові зв’язки між показниками інноваційної та інвестиційної діяльності регіону. Визначено та згруповано пари показників інноваційно-інвестиційної регіональної діяльності у відповідності до наявності зв’язку, сили та напряму впливу. Кореляційно-регресійний аналіз застосовується для визначення регіонального впливу інноваційно-інвестиційної діяльності на конкурентоспроможність. Установлено характер, тісноту зв’язку та ступінь впливу окремих інноваційно-інвестиційних показників на ВРП. На підставі фактичних даних отриманих моделей залежностей досліджуваних показників здійснено трирічний прогноз для регіонального управління конкурентоспроможністю.

Ключові слова: кореляційнорегресійний аналіз, інноваційно-інвестиційна діяльність регіону, конкурентоспроможність регіону.

Рис.: 1. Табл.: 6. Формул: 3. Бібл.: 7.

Романко Ольга Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра теорії економіки та управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76019, Україна)
Email: [email protected]
Боднарук Ірина Романівна – асистент, кафедра теорії економіки та управління, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76019, Україна)

Список використаних у статті джерел

Харченко Ю. А. Кореляційно-регресійний аналіз обсягів збуту. Економічний простір. 2014. № 86. С. 214–223.
Кравець О. С. Статистика : навч. посіб. Одеса : Пальміра, 2008. 266 с.
Економічна енциклопедія : у 3 томах. / Редкол.: С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. Київ : Видавничий центр «Академія», 2000. Т. 2. 864 с.
Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. 3-е изд. / пер. с англ. М. : ИД «Вильямс», 2007. 912 с.
Опря А. Т. Статистика. Математична статистика. Теорія статистики : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2005. 472 с.
Головач А. В. Статистичне забезпечення управління економікою. Прикладна статистика : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2005. 333 с.
Экономическое моделирование в Microsoft Excel. 6-е изд. / Д. Мур, Д. Р. Уэдерфорд, Г. Эллен, Ф. Гулд, Ч. Шмидт / пер. с англ. М. : ИД «Вильямс», 2004. 1024 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру