УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Правове забезпечення інституційного становлення та розвитку дослідницьких університетів в Україні
Ситницький М. В.

Ситницький М. В. Правове забезпечення інституційного становлення та розвитку дослідницьких університетів в Україні. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 189–198.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-189-198

Розділ: Освіта і наука

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 378.4:001:34

Анотація:
У статті виділено та систематизовано етапи правового забезпечення інституційного становлення та розвитку дослідницьких університетів в Україні. Для цього досліджено 40 нормативно-правових актів, що в різні періоди формували економічні передумови для регуляції розвитку дослідницьких університетів в Україні. Авторське бачення етапів розвитку полягає в такому: перший етап (1991–2007 рр.) – «зародження» основних законодавчих документів, що регулювали відносини в науковій та науково-технічній сферах уже незалежної та демократичної України; другий етап (2007–2014 рр.) – «становлення», коли були прийняті профільні нормативно-правові акти, що легалізували дослідницькі університети в інституційному середовищі України; на жаль, у період 2014–2015 рр. відбувався третій етап – «занепад». Уряд, щоб збалансувати державну фінансову систему, був змушений скасувати дослідницький статус закладам вищої освіти; з першої половини 2015 р. почався четвертий етап – «відродження», що характеризується прийняттям низки важливих нормативно-правових актів для входження української системи освіти в ринкове середовище ЄС та світу; після реалізації зазначених завдань прогнозується настання п’ятого етапу – «стратегічний розвиток», що забезпечить поетапне надання статусу дослідницького університету закладам вищої освіти, які відповідають такому рівню. Обґрунтовано, що на етапі стратегічного розвитку слід розпочати формування національних наукових сервісних центрів дослідницьких університетів України на інноваційних засадах. Для цього необхідно буде розробити комплексну загальнодержавну програму розвитку національних дослідницьких університетів України, що мають стати центром створення та комерціалізації сучасних технологій. У цьому контексті існує гостра необхідність прийняття нового Закону України «Про трансфер технологій», який забезпечить сучасні можливості цивільно-правових відносин у формуванні відкритого ринку продуктів, що виникли в результаті інтелектуальної діяльності.

Ключові слова: дослідницькі університети, розвиток дослідницьких університетів, інституційне становлення, етапи правового забезпечення.

Табл.: 1. Бібл.: 45.

Ситницький Максим Васильович – доктор економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» від 13.12.1991 р. № 1977–ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19
Закон України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» від 13.10.1992 р. № 2673-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2673-12
Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15.12.1993 р. № 3687-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12
Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.1993 р. № 3688-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3688-12
Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10.02.1995 р. № 51/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-вр
Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» від 05.11.1997 р. № 621/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/621/97-вр
Закон України «Про спеціальну економічну зону «Яворів» від 15.01.1999 р. № 402-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/402-14
Закон України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків» від 16.07.1999 № 991-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14
Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 р. № 2623-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-14
Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. № 40-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15
Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 р. № 1621-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15
Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» від 14.09.2006 р. № 143-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Статуту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» від 21.11.2007 р. № 1332. URL: https://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1332-2007-%EF
Указ Президента України «Про заходи щодо підвищення статусу Київського національного університету імені Тараса Шевченка» від 05.05.2008 № 412. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/412/2008
Закон України «Про наукові парки» від 25.06.2009 № 1563-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17
Постанова Кабінету Міністрів України «Питання Національного університету «Львівська політехніка» від 08.07.2009 р. № 713. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/713-2009-п
Постанова Кабінету Міністрів України «Питання Київського національного університету імені Тараса Шевченка» від 29.07.2009 р. № 795. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/795-2009-п
Постанова КМУ «Питання Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого» від 29.07.2009 р. № 796. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2009-п
Постанова КМУ «Питання Львівського національного університету імені Івана Франка» від 29.07.2009 р. № 797. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/797-2009-п
Постанова КМУ «Питання Національного університету «Острозька академія» від 29.07.2009 р. № 798. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/798-2009-п
Постанова КМУ «Питання Національного університету «Києво-Могилянська академія» від 29.07.2009 р. № 799. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/799-2009-п
Постанова КМУ «Питання Національного гірничого університету» від 23.09.2009 р. № 1013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1013-2009-п
Постанова КМУ «Деякі питання надання вищим навчальним закладам статусу самоврядного (автономного) дослідницького національного університету» від 03.02.2010 р. № 76. URL: https://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=76-2010-%EF
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дослідницький університет» від 17.02.2010 р. № 163. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/163-2010-п
Постанова Кабінету Міністрів України «Про доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 76» від 24.03.2010 р. № 277. URL: https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/277-2010-п
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» від 27.08.2010 р. № 796. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-п
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року» від 07.09.2011 р. № 942. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/942-2011-п#n15
Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 08.09.2011 р. № 3715-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17
Постанова Кабінету Міністрів України «Про заснування грантів Кабінету Міністрів України колективам молодих учених для проведення прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки» від 29.08.2012 р. № 835. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2012-п
Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» від 05.11.2014 р. № 597. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/597-2014-п
Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Порядку планування, фінансування та контролю за виконанням науково-дослідних та науково-технічних (експериментальних) розробок за рахунок коштів державного бюджету у сфері соціальної політики» від 03.04.2015 р. № 370. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0673-15?lang=ru
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження «Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність» від 12.08.2015 р. № 579. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248409199
Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 № 848-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19
Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
Проект «Положення про дослідницький університет». URL: https://mon.gov.ua/citizens/zv%E2%80%99yazki-z-gromadskistyu/konsultacziyi-z-gromadskistyu/gromadske-obgovorennya-2016.html
Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : монографія / Д. Г. Лук’яненко, Л. Л. Антонюк, Н. В. Василькова та ін. Київ : КНЕУ, 2019. 380 с.
Ситницький М. В. Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів : монографія. Київ : Ліра-К, 2018. 302 с.
Levchenko O., Kuzmenko H., Tsarenko I. The role of universities in forming the innovation ecosystem. Innovative Economics and Management. 2018. Vol. 5. Issue 2. P. 10–16.
Levchenko O., Levchenko A., Horpynchenko O., Tsarenko I. The impact of higher education on national economic and social development: Comparative analysis. Journal of Applied Economic Sciences. 2017. Vol. XII. Summer, No. 3. P. 850–862.
Rudenko S., Sapenko R., Bazaluk O., Tytarenko V. Management Features of International Educational Projects Between Universities of Poland and Ukraine. Науковий вісник Національного гірничого університету. 2018. № 2. С. 142–147.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру