УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Вища освіта України на шляху модернізації
Антонюк В. П.

Антонюк В. П. Вища освіта України на шляху модернізації. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 198–204.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-198-204

Розділ: Освіта і наука

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 378.1:331.5

Анотація:
Метою статті є аналіз сучасних тенденцій розвитку та реформування системи вищої освіти України та визначення шляхів її модернізації. Здійснено аналіз динаміки підготовки кадрів у системі вищої освіти, виявлено негативні тенденції зменшення обсягу підготовки фахівців, деформації структури підготовки за освітніми рівнями, зниження якості освіти та її недостатню відповідність потребам сучасної економіки. Проаналізовано причини даних тенденцій, у тому числі погіршення фінансового забезпечення вищої школи. Систематизовано прогресивні зрушення в діяльності вищої школи, які започатковані останніми роками урядом. Обґрунтовано пропозиції щодо напрямків забезпечення подальшого розвитку та модернізації вищої освіти для нагромадження людського капіталу.

Ключові слова: підготовка кадрів, вища освіта, людський капітал, фінансування освіти, модернізація вищої освіти.

Табл.: 3. Бібл.: 15.

Антонюк Валентина Поликарповна – доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник, відділ економічних проблем соціальної політики, Інститут економіки промисловості НАН України (вул. Марії Капніст, 2, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Жиляєв І. Б., Ковтунець В. В., Сьомкін М. В. Вища освіта України: стан та проблеми. Київ : Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, 2015. 96 с.
Вальдшмідт І. М., Гайдей М. О. Основні проблеми системи вищої освіти в Україні та шляхи її модернізації. Економiка та держава. 2014. № 6. С. 152–155.
Квіт С. Реформування вищої освіти в Україні. Дзеркало тижня. 2017. Вип. 39. 21–27 жовтня. URL: https://dt.ua/EDUCATION/reformuvannya-vischoyi-osviti-v-ukrayini-257581_.html
Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні : монографія / А. Ф. Павленко, Л. Л. Антонюк, Н. В. Василькова та ін. Київ : КНЕУ, 2014. 550 с.
Іщенко А. Ю. Глобальні тенденції і проблеми розвитку освіти: наслідки для України : аналітична записка. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1537/
ЄС планує збільшити відсоток осіб з вищою освітою – яким чином? URL: http://www.euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=1367&category
The Most Educated Countries in the World. 21.09.2013. URL: http://www.edu-active.com/news/2013/sep/21/most-educated-countries-wg2orld.html
Економічна активність населення 2014 : статистичний збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2015. 207 с.
Економічна активність населення 2017 : статистичний збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2018. 205 с.
Заклади вищої освіти (1990–2017) : статистична інформація. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html
The World Bank – STEP. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/516741468178736065/STEPskills-measurement-surveys-innovative-tools-for-assessing-skills
Вища освіта в умовах реформи: зміни громадської думки / Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. URL: https://dif.org.ua/article/vishcha-osvita-v-umovakh-reformi-zmini-gromadskoi-dumki_2016
Національні рахунки освіти в Україні : статистичний бюлетень. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_nro_bl.htm
МОН розповіло про 10 основних здобутків упродовж 2018 року. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-rozpovilo-pro-10-osnovnih-zdobutkiv-uprodovzh-2018-go-rik-buv-skladnim-ale-duzhe-produktivnim
Більші можливості від школи та закладів профосвіти до вишів і наукових установ – МОН визначило 10 пріоритетів на 2019 рік. URL: https://mon.gov.ua/ua/search?key=ПрБільші%20можливості%20від%20школи%20та%20закладів%20профосвіти%20до%20вишів%20і%20наукових%20установ%20

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру