УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Нестійкість динаміки ціни при зміні експортно-імпортного балансу
Воронін А. В., Гунько О. В., Афанас’єва Л. М.

Воронін А. В., Гунько О. В., Афанас’єва Л. М. Нестійкість динаміки ціни при зміні експортно-імпортного балансу. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 205–211.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-205-211

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 313.42

Анотація:
Дана робота присвячена проблемі аналізу механізму ціноутворення при реалізації експортно-імпортних операцій. Як базова модель запропонована динамічна версія традиційного монетаристського балансу І. Фішера – основне співвідношення кількісної теорії грошей. Динамічну формалізацію моделі наведено як у дискретній, так і в безперервній часових формах. Особливістю досліджуваної моделі є лінійний характер залежності функцій обсягів експорту та імпорту від внутрішньої ціни на товарну продукцію. Дана гіпотеза генерує структуру дискретної динамічної моделі у вигляді квадратичного (логістичного) відображення. Виконано предметний аналіз стійкості станів рівноваги із зазначенням усіх можливих типів динамічної поведінки, таких як, наприклад, граничні цикли та хаотичні режими. Наведено змістовну економічну інтерпретацію основного біфуркаційного параметра. Для безперервної версії моделі отримані явні вирази для зміни ціни в часовій області та встановлено факт наявності біфуркацій катастрофічного типу «складка». Для аналізу поведінкових властивостей досліджуваної моделі використовувалася методологія опису економічних систем, що самоорганізуються, з урахуванням відповідного синергетичного ефекту.

Ключові слова: міжнародна торгівля, біфуркація, хаос, баланс, ресурс, динаміка, стійкість, рівновага.

Рис.: 8. Формул: 22. Бібл.: 8.

Воронін Анатолій Віталійович – кандидат технічних наук, доцент, доцент, кафедра вищої математики та економіко-математичних методів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected] ukr.net
Гунько Ольга Володимирівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент, кафедра вищої математики й економіко-математичних методів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Афанас’єва Лидия Михайловна – кандидат технічних наук, доцент, доцент, кафедра вищої математики та економіко-математичних методів, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Fisher I. Stabilizing the Dollar. New York : MacMillan, 1920. 365 р.
Gondolfo G. Economic Dynamics. Berlin and New York : Springer-Verlag, 2009. 830 р.
Великий Ю. М., Воронин А. В. Неустойчивость динамики цены в макроэкономическом уравнении Фишера. Бізнес Інформ. 2005. № 7-8. С. 61– 65.
Воронин А.В. Циклы в задачах нелинейной макроэкономики. Харьков : ИД «ИНЖЭК», 2006. 136 с.
Бобровски Д. Введение в теорию динамических систем с дискретным временем. М.; Ижевск : НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика» Институт компьютерных исследований, 2006. 360 с.
Табор М. Хаос и интегрируемость в нелинейной динамике / пер. с англ. М. : Эдиториал УРСР, 2001. 320 с.
Кроновер Р. Фракталы и хаос в динамических системах. Основы теории. М. : Пост маркет 2000. 352 с.
Базыкин А. Д. Математическая биофизика взаимодействующих популяций. М. : Наука, 1985. 184 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру