УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Основні фактори впливу на цінову політику золота в умовах фінансової глобалізації на світових ринках
, Мірошниченко Т. М., Писаревський М. І., Фрунт Є. Б.

, Мірошниченко Т. М., Писаревський М. І., Фрунт Є. Б. Основні фактори впливу на цінову політику золота в умовах фінансової глобалізації на світових ринках. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 21–27.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-21-27

Розділ: Глобалізаційні процеси в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.722:338.53

Анотація:
Цілями даної роботи є аналіз ринку золота, виявлення основних факторів, які впливають на формування ціни на золото, вивчення світового попиту на золото. Зазначено, що золото відображає валютно-фінансові позиції країни та є одним із важливих показників її конкурентоспроможності; підкреслено, що світовий ринок золота відіграє особливу роль у міжнародних фінансах; оцінено, як країни світу застосовують різноманітну політику для формування резервів золота. Проведено аналіз кон’юнктури світового ринку золота за останні 10 років та виявлено, що попит і пропозиція жовтого металу постійно змінюються як структурно, так і функціонально. Попит залежить від рівня розвитку промисловості, потреби в поповненні золотовалютних державних резервів, спекулятивних тенденцій і в цілому має тенденцію до стійкого зростання. Висвітлено питання щодо світової економічної кризи, яка почалася у 2008 р. і викликала зміни в усіх сферах життя: соціальній, економічній, політичній; вплинула на розвиток фінансового сектора та динаміку світових і національних валют, провокуючи нестабільність у масштабах як усього світу, так і окремих держав. У такі кризові моменти золото завжди є об’єктом підвищеного інтересу, будучи безризиковим і захищеним активом, який має високу ліквідність. З цього можна зробити такі висновки: золото, порівняно з паперовими активами, залишається популярним інвестиційним інструментом і зберігає свою значущість для держав; фактори, що впливають на формування ціни на золото, багатогранні й охоплюють усі сторони його видобутку, реалізації та споживання. На сьогоднішній день ціна золота формується під впливом політичних і фінансових факторів.

Ключові слова: ринок дорогоцінних металів, міжнародні фінансові організації, ринок золота, інвестори, центральні банки, кон’юнктура світового ринку, фінансова глобалізація, золотовалютні резерви.

Рис.: 5. Табл.: 1. Бібл.: 12.


Мірошниченко Тетяна Миколаївна – викладач, кафедра туристичного бізнесу та країнознавства, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]
Писаревський Микола Ілліч – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра туристичного бізнесу та країнознавства, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]
Фрунт Єлизавета Борисівна – студент, факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Барсегян А. Г. Состояние и перспективы современного мирового рынка золота. Культура народов Причерноморья. 2011. № 201. С. 51–58.
Доскочинська Л. С. Світові ринки дорогоцінних металів в умовах фінансової глобалізації : дис. … канд. екон. наук : 08.00.02. Львів, 2017. 208 с.
Золото в МВФ. URL: http://www.imf.org/external/np/exr/facts/rus/goldr.pdf
Доскочинська Л. С. Роль золота та срібла у фінансовій діяльності держав // Актуальні проблеми економіки України: науковий підхід до їх вирішення : зб. матер. Всеукр. наук. інтернет-конф. Тернопіль : Тайп, 2013. С. 34–36.
Joint Statement on Gold / European Central Bank. 1999. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/1999/html/pr990926.en.html
Басова Д. О. Ринок золота: фактори впливу на ціну // Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні : зб. матер. І Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів (м. Київ, 19–20 квітня 2018 р.). Київ : КНЕУ, 2018. С. 34–35.
Пухальська А. П., Коротаєва О. В. Аналіз кон’юнктури та тенденцій сучасного розвитку ринку золота. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Економічні науки». 2014. № 2. С. 217–225.
Gold supply and demand statistics. URL: https://www.gold.org/goldhub/data/gold-supply-and-demand-statistics
World Gold Council. URL: https://www.gold.org/
Gold mine production. URL: https://www.gold.org/goldhub/data/historical-mine-production
Gold prices. URL: https://www.gold.org/goldhub/data/gold-prices
Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини. URL: http://bibliograph.com.ua/valyutno-creditnye-otnosheniya/148.htm

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру