УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретико-методичне дослідження сутності медичних послуг як продукту суспільних благ
Поворозник М. Ю.

Поворозник М. Ю. Теоретико-методичне дослідження сутності медичних послуг як продукту суспільних благ. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 228–232.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-228-232

Розділ: Економіка торгівлі та послуг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.92

Анотація:
Узагальнення теоретико-методологічного інструментарію дослідження суспільного сектора економіки дає підстави стверджувати, що фундаментальну концептуалізацію процесів продукування та споживання суспільних благ і піонерні дослідження в цій царині було закладено західноєвропейськими вченими-гуманістами. Комплексний дискурс теорії суспільних благ вимагає дослідження такого напряму, як теорії поведінки індивідів у секторі суспільних благ; німецької традиції дослідження суспільних благ (яка, як відомо, базується на теоретичний платформі суспільних інтересів і колективних потреб). Ще один теоретичний мейнстрім дослідження проблематики суспільних благ репрезентує теорія трансакційних витрат та інші. Є всі підстави стверджувати, що глобальні суспільні блага на нинішньому етапі цивілізаційного розвитку не тільки відіграють вирішальну роль у забезпеченні світового економічного, політичного та соціального прогресу, але й створюють міцну цементуючу основу для ефективного розв’язання світовою спільнотою глобальних проблем (зміна клімату; продовольча проблема; транскордонні епідемії інфекційних захворювань; фінансові, боргові та бюджетні кризи; динамічне поширення віртуальних валют та ін.). Разом з тим, незважаючи на суттєве загострення в останні десятиліття глобальних ризиків, дотепер відсутні достовірні дані щодо акумульованих витрат урядів країн на продукування глобальних суспільних благ.

Ключові слова: медичні послуги, суспільне відтворення, соціально-економічний розвиток, економічне благо.

Табл.: 1. Бібл.: 9.

Поворозник Микола Юрійович – здобувач, кафедра міжнародного обліку і аудиту, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Hicks J. R. The Foundations of Welfare Economics. Economic Journal. 1939. Vol. 49. No. 196. Р. 696–712.
Samuelson P. A. Diagrammatic Exposition of a Theory of Public Expenditure. Review of Economics and Statistics. 1955. Vol. 37. No. 4. P. 350–356.
Длугопольський О. В. Держава загального добробуту в Китаї: етапи становлення і проблеми побудови. Економіка України. 2014. № 7. С. 69–81.
Кац И. С., Севастьянова Е. А., Веретенникова А. Ю. Теоретико-методологический анализ современных подходов к исследованию сектора общественных благ. Вестник УрФУ. Серия «Экономика и управление». 2015. Т. 14. № 5. С. 670–686.
Благун І., Третяк Г. Передумови виникнення і тенденції становлення податкового механізму ринкової економіки. Ефективність державного управління. 2014. Вип. 41. С. 292–302.
Нуреев Р. Джеймс Бьюкенен и теория общественного выбора // В кн. : «Но-белевские лауреаты по экономике. Джеймс Бьюкенен». М. : Таурус Альфа, 1997. С. 446–482.
Зверяков М. И. Экономическая социодинамика: роль государства в современной экономике. Экономическая теория. 2013. № 4. С. 109–110.
Tirole J. Market Power and Regulation / Сompiled by the Economic Sciences Prize Committee of the Royal Swedish Academy of Sciences. URL: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2014/advanced-economicsciences2014.pdf
Kaul I., Grunberg І., Stern М. Global Public Goods: International Cooperation in the 21st Century. New York : Oxford University Press, 1999.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру