УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Економічна ефективність виробництва замороженого напівфабрикату для напою смузі
Одарченко А. М., Соколова Є. Б., Карбівнича Т. В.

Одарченко А. М., Соколова Є. Б., Карбівнича Т. В. Економічна ефективність виробництва замороженого напівфабрикату для напою смузі. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 233–238.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-233-238

Розділ: Економіка торгівлі та послуг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 663.82(664.85:664.8.037.5)

Анотація:
Метою статті є економічне обґрунтування доцільності виробництва в рамках підприємств харчової та переробної промисловості замороженого напівфабрикату для напою смузі. З огляду на те, що розроблений заморожений напівфабрикат для смузі не має аналогів на вітчизняному ринку, для обґрунтування доцільності його виробництва визначено прибуток, а також оцінено його привабливість і перспективи щодо просування на споживчому ринку. Розраховано ціну напівфабрикату, яка становить 79,50 грн за 1 кг продукції, що відповідає ринковим цінам на заморожені ягоди та забезпечує конкурентоспроможність розробленого напівфабрикату для смузі. Прибуток, що отримає підприємство, складатиме 13,20 тис. грн на кожні 1000 кг реалізованого напівфабрикату. Результати проведеного оцінювання загроз і можливостей з боку зовнішнього середовища щодо просування нового товару на ринку, а також порівняння сильних і слабких його сторін підтвердили доцільність впровадження розробленого напівфабрикату у практичну діяльність підприємств харчової промисловості.

Ключові слова: конкурентоспроможність, собівартість, споживчий ринок, переробне підприємство, напівфабрикат, смузі.

Табл.: 9. Бібл.: 9.

Одарченко Андрій Миколайович – доктор технічних наук, професор, професор, кафедра товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: [email protected]
Соколова Євгенія Борисівна – кандидат технічних наук, старший викладач, кафедра товарознавства, торгівлі та управління якістю товарів, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: [email protected]
Карбівнича Тетяна Василівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент, кафедра товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. Клочківська, 333, Харків, 61051, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Валевська Л. О., Дзюба Н. А., Землякова О. В., Євдокимова Г. Й. Кваліметрична оцінка якості кексу з використанням білоквмісної сировини. Вчені записки Таврійського Національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Технічні науки». 2018. Т. 29. Ч. 3. № 5. С. 9–13.
Одарченко Д. М., Одарченко А. М., Карбівнича Т. В., Сподар К. В. Економічна ефективність виробництва замороженого напівфабрикату для перших страв «Борщова заправка». Бізнес Інформ. 2015. № 11. С. 262–267.
Надвиничний С. А. Методологія дослідження економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції. Економічний аналіз. 2016. Т. 25. № 2. С. 115–121.
Наумов О. Б. Визначення економічної ефективності виробництва за узагальнюючими показниками. Економіка АПК. 2000. № 5. С. 39–42.
Бурлака О. П. Теоретичні основи конкурентоспроможності аграрного підприємства. Технологічний аудит і резерви виробництва. 2011. № 2 (2). С. 24–27.
Рынок ягод в Украине: рекордный экспорт и растущая ликвидность. URL: httрs://landlord.ua/market-overview/rynok-yagod-v-ukraine/
Украина осуществила прорыв в экспорте замороженных ягод. URL: httрs://ubr.ua/market/agricultural-market/ukraina-osushchestvila-proryv-v-eksporte-zamorozhennykh-jahod-3875841
Нездойминога О. Є. Розвиток експорту аграрної продукції в Україні. Економіка та суспільство. 2017. Вип. 13. C. 108–113. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal-13/20-stati-13/1427-nezdojminoga-o-e
Sokolova E., Aksenova E., Piliugina I. Investigation of properties of semi-finished products for smoothies during low-temperature storage. Technology audit and production reserves. 2018. Vol. 3. No. 3. Р. 45–50.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру