УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Проблема забезпечення гендерної рівності в Україні в контексті євроінтеграції
Сотнікова Ю. В., Степанова Е. Р.

Сотнікова Ю. В., Степанова Е. Р. Проблема забезпечення гендерної рівності в Україні в контексті євроінтеграції. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 239–245.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-239-245

Розділ: Економіка праці та соціальна політика

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 331.91

Анотація:
У статті проаналізовано особливості врегулювання питань гендерної дискримінації такими міжнародними організаціями, як ООН, ЮНЕСКО, МОП. Проаналізовано нормативно-правову базу досягнення гендерної рівності в Україні. Виявлено відповідність вітчизняного законодавства міжнародним нормам у сфері гендерної рівності. На основі наведених статистичних даних виявлено необхідність посилення контролю за дотриманням гендерного законодавства в контексті європейської інтеграції України. Висвітлено основні напрямки вирішення гендерних питань у Рамковій Програмі Партнерства, а саме: «Стале економічне зростання, навколишнє середовище і зайнятість»; «Рівний доступ до якісних та інклюзивних послуг і соціального захисту»; «Демократичне врядування, верховенство права і громадська участь»; «Безпека громадян, соціальна єдність і відновлення з особливим акцентом на Східну Україну».

Ключові слова: гендерна рівність, міжнародні організації, нормативна база, європейська інтеграція, право на працю.

Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 9.

Сотнікова Юлія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та соціальних наук, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Степанова Ека Рамінівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та соціальних наук, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Назарова Г. В., Гончарова С.Ю., Сотнікова Ю. В. Аграмакова Н. В. Соціальна економіка : навч. посіб. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 275 с.
Гендерна рівність і розвиток: погляд в контексті Європейської стратегії України. URL: http://razumkov.org.ua/upload/Gender-FINAL-S.pdf
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминаций в отношении женщин. URL: http://www.un.org/
Організаційні та правові елементи інституційного механізму забезпечення ґендерної рівності. Київ : ПРООН, 2010. 35 с.
Представництво ООН в Україні. URL: http://www.un.org.ua/
Шевченко Л. О., Кобікова Ю. В. Гендер у психологічних та соціальних дослідженнях : навч. посіб. Київ, 2016. 148 с.
«Державна соціальна програма забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року» : затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2018 р. № 273. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/273-2018-п
Женщина в Украине: откуда берется гендерное неравенство? URL: https://update.com.ua/istorii_tag924/zhenshchina-v-ukraine/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру