УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Основи перспективного аналізу витрат діяльності сільськогосподарського підприємства
Коваль Н. І., Григораш М. В.

Коваль Н. І., Григораш М. В. Основи перспективного аналізу витрат діяльності сільськогосподарського підприємства. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 246–251.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-246-251

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.62: 631.11

Анотація:
У статті розглянуто сутність витрат і специфіку перспективного аналізу на підприємстві, а також роль, що відіграє аналітична робота для побудови плану організації діяльності господарської одиниці. Досліджено природу виникнення витрат на сільськогосподарських підприємствах і виконано пошук можливих резервів зниження витрат діяльності. Обґрунтовано та поглиблено теоретико-методичні підходи до аналізу витрат; розроблено практичні рекомендації щодо формування аналітичного забезпечення як інформаційної системи управління діяльністю підприємств. Визначено мету аналізу ефективності використання витрат і послідовність їх повернення у вигляді доходу. Розглянуто та доповнено перелік показників, що використовуються для аналізу динаміки витрат і використання ресурсів підприємства.

Ключові слова: витрати, динаміка, аналіз, структура витрат, перспективний аналіз, витрати за елементами.

Рис.: 3. Табл.: 5. Формул: 1. Бібл.: 9.

Коваль Наталія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку і оподаткування в галузях економіки, Вінницький національний аграрний університет (вул. Сонячна, 3, Вінниця, 21008, Україна)
Григораш Марина Василівна – магістр, Вінницький національний аграрний університет (вул. Сонячна, 3, Вінниця, 21008, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Камінська Т. Г., Костенко О. М. Обліково-інформаційний аспект калькулювання витрат операційної діяльності. Ефективна економіка. 2018. Вип. 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2018/9.pdf
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 16 «Витрати» : затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 (зі змінами і доповненнями). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
Партин Г. О. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій : монографія. Київ : УБС НБУ, 2008. 219 с.
Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
Савчук В. К., Костенко О. М., Мискін Ю. В., Краєвський В. М. Управління ефективністю сільськогосподарського виробництва: інформаційно-аналітичний аспект. Київ : Видавництво «ВікПринт», 2013. 470 с.
Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання : підручник. Тернопіль : Економічна думка, 2001. 365 с.
Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : підручник. 6-те вид., допов. і перероб. Київ : А. С. К., 2013. 982 с.
Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996–ХІV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру