УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Маржинальний аналіз підприємств олійно-жирової галузі в умовах невизначеності та ризику
Посохов І. М., Жадан Ю. В.

Посохов І. М., Жадан Ю. В. Маржинальний аналіз підприємств олійно-жирової галузі в умовах невизначеності та ризику. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 252–260.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-252-260

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.24

Анотація:
Проведено аналіз публікацій наукових досліджень різних авторів та маржинальний аналіз підприємств олійно-жирової галузі в умовах невизначеності та ризику. Викладено теорію беззбитковості, відповідні алгебраїчні методи та наведено їх графічну інтерпретацію для умов олійно-жирової галузі України. Досліджено ситуацію з виникненням невизначеності та ризику в маржинальному аналізі. Виконано емпіричну оцінку ризику для 11 підприємств олійно-жирової галузі та розрахунок точок беззбитковості діяльності ПАТ з ІІ «ДОЕЗ» з урахуванням фактора невизначеності за 2015–2016 рр. Напрямами подальших наукових досліджень є розробка науково-методичного підходу до обчислення оптимального рівня франшизи страховими компаніями України як складової систем управління ризиками промислових підприємств олійно-жирової галузі.

Ключові слова: маржинальний аналіз, олійно-жирова галузь, ризик, ризик-менеджмент, система управління ризиками, ціна.

Рис.: 4. Табл.: 1. Формул: 16. Бібл.: 13.

Посохов Ігор Михайлович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Жадан Юлія Володимирівна – аспірант, кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Воронецька І. С., Рибаченко О. М., Корнійчук О. О. Застосування маржинального аналізу для оцінки ефективності використання кормів у молочному скотарстві. Агросвіт. 2013. № 6. С. 39–45.
Вітлінський В. В., Великоіваненко П. І. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 480 с.
Гоменюк М. О. Удосконалення процесу прийняття управлінських рішень на сільськогосподарських підприємствах з використанням маржинального аналізу. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2014. № 4. С. 100–109.
Друри К. Управленческий и производственный учет : учебный комплекс для студентов вузов / пер. с англ. В. И. Егорова. 6-е изд. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 1423 с.
Миронова Ю. Ю. Маржинальний підхід до аналізу витрат виробництва машинобудівних підприємств. Економіка і регіон. 2016. № 3. С. 132–140.
Михальська О. Л. Практика використання методів маржинального аналізу на олійно-жирових підприємствах. Молодий вчений. 2014. № 8. С. 6–9.
Олiйно-жирова галузь України. Інформаційно-аналітичний бюлетень олійно-жирової галузі України та Російської Федерації. 2011. № 4. 126 с.
Орлов О. О., Рясних Є. Г., Гордєєва Т. А. Застосування маржинального аналізу та аналізу чутливості під час формування виробничої програми машинобудівного підприємства. Економіка промисловості. 2012. № 1-2. С. 252–258.
Посохов І. М. Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками корпорацій : монографія. Харків : ПВПП «СЛОВО», 2014. 500 с.
Посохов І. М. Використання системи показників У. Бівера для оцінки ризику банкрутства корпорацій. Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». 2013. № 3. С. 65–72.
Савицкая Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник. М. : ИНФРА-М, 2017. 608 с.
Сио К. К. Управленческая экономика. М. : ИНФРА-М, 2000. 671 с.
Сошникова Л. А., Тамашевич В. Н., Уебе Г., Шефер М. Многомерный статистический анализ в экономике. М. : ЮНИТИ, 1999. 598 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру