УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Кризи в бухгалтерському обліку: стратегічний аспект
Гринь В. П.

Гринь В. П. Кризи в бухгалтерському обліку: стратегічний аспект. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 261–267.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-261-267

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.1

Анотація:
Завданням статті є виділення видів криз у бухгалтерському обліку та обґрунтування особливостей функціональної кризи облікової системи щодо формування інформації стратегічного спрямування. Використано парадигмальну модель наукових змін Т. С. Куна та модель глобальної інформаційної кризи, що дозволило виділити структурні складові функціональної кризи в бухгалтерському обліку. Виділено два види криз у бухгалтерському обліку – криза облікової науки та криза облікової практики. Обґрунтовано, що існуюча криза облікової системи характеризується «інформаційним голодом», тобто відсутністю достатньої інформації, необхідної для прийняття стратегічних управлінських рішень внутрішніми та зовнішніми користувачами. Встановлено, що здатність адекватно реагувати на виникнення нових запитів з боку облікової системи (суб’єктів ведення та організації обліку) напряму залежить від функціональних можливостей такої системи. З метою виходу з існуючої кризи облікової системи обґрунтовано необхідність розширення її функціональних можливостей шляхом впровадження теоретико-методологічних облікових інновацій.

Ключові слова: облікова система, стратегічний облік, облікова криза, «інформаційний голод».

Рис.: 3. Бібл.: 14.

Гринь Вікторія Петрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра обліку та оподаткування, Запорізький національний університет (вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, 69600, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Джитти В. Прошлое и будущее счетоводства. Счетоводство. 1890. № 31-32. С. 376–377.
Жук В. М. Інституціональна теорія бухгалтерського обліку: відповідь на виклики сучасності. Бухгалтерський облік і аудит. 2015. № 8-9. С. 14–23.
Жук В. М. Розвиток функцій бухгалтерського обліку. Економіка АПК. 2016. № 6. C. 71–76.
Легенчук С. Ф. Бухгалтерське теоретичне знання: від теорії до метатеорії : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2012. 336 с.
Палий В. Ф. Теория бухгалтерского учета. Современные проблемы. / В.Ф. Палий. М.: Бухгалтерский учет, 2007. 88 с.
Пушкар М., Семанюк В. Актуальність розробки сучасної парадигми обліку. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2017. Вип. 1-2. С. 7–20.
Санникова И. Н. Возможно ли преодолеть кризис теории бухгалтерского учета? Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2008. № 8. С. 9–12.
Соколов Я. В. Бухгалтерский учет: кризис основ. Финансы и бизнес. 2005. № 3. С. 54–61.
Трофимов В., Ильина О., Кияев В., Трофимова Е. Информационные системы и технологии в экономике и управлении : учебник. В 2 ч. 5-е изд., пер. и доп. М. : Юрайт, 2018. Ч. 1. 376 с.
Хомин П. Я., Палюх М. С. Криза теорії обліку як наслідок підміни її проблематики. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». Вип. 11. Ч. 2. 2014. С. 390–396.
ХХI век: современные технологии подготовки экономических кадров : монография / под ред. Н. А. Каморджановой. М. : Проспект, 2018. 361 с.
Юхименко-Назарук І. А. Розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку в контексті неоінституційної теорії : монографія. Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2017. 300 с.
Bratton W.W. Rules, Principles, and the Accounting Crisis in the United States. European Business Organization Law Review. 2004. Vol. 5. P. 7–36.
Yaremko I. J., Pylypenko L. M., Tyvonchuk O. I. The Paradigms of Accounting and Financial Reporting. International Journal of Synergy and Research. 2016. Vol. 5. P. 135–146.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру