УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Оцінка стану та проблеми функціонування внутрішнього контролю та аудиту в органах державного сектора
Кощинець М. І.

Кощинець М. І. Оцінка стану та проблеми функціонування внутрішнього контролю та аудиту в органах державного сектора. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 268–273.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-268-273

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.631

Анотація:
Метою даної статті є дослідження та аналіз сучасного стану функціонування внутрішнього фінансового контролю в органах державного сектора. Окреслено ряд заходів, які на даний час вже реалізовано задля формування дієвої системи державного внутрішнього фінансового контролю та у відповідності до міжнародно визнаних стандартів. Також зроблено спробу комплексного дослідження складників системи внутрішнього контролю, а саме: визначення управлінської підзвітності та відповідальності керівників бюджетних установ. Проаналізовано інформацію щодо стану функціонування внутрішнього контролю в міністерствах, інших ЦОВВ, ОДА в розрізі елементів моделі COSO (міжнародно визнаної структури внутрішнього контролю). Проведене дослідження констатує, що на даний час залишаються недоліки як у запровадженні комплексної системи внутрішнього контролю, яка передбачена статтею 26 Бюджетного кодексу України, так і у здійсненні діяльності з внутрішнього аудиту в міністерствах та інших ЦОВВ. Виокремлено ряд проблем, які потребують вирішення задля побудови ефективної та надійної системи внутрішнього контролю в органах державного сектора, запропоновано шляхи їх подолання.

Ключові слова: державний сектор, державний внутрішній фінансовий контроль, внутрішній контроль, внутрішній аудит, управлінська відповідальність.

Табл.: 2. Бібл.: 12.

Кощинець Маріанна Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансового права та фіскального адміністрування, Національна академія внутрішніх справ (пл.Солом'янська, 1, Київ, 03035, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456
Кощинець М. І. Правові засади внутрішнього контролю та аудиту в судовій системі. Економіка та підприємництво. 2013. Вип. 31. С. 189–198.
Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту» від 28.09.2011 р. № 1001. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1001-2011-п
Стандарти внутрішнього аудиту : затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011 р. № 1247. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1219-11
Основні засади здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів : затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 р. № 1062. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1062-2018-п#n17
Король В. М., Чумакова І. Ю. Запровадження внутрішнього контролю в Україні: проблемні питання та напрями їх вирішення. Фінанси України. 2016. № 7. С. 82–104.
Функціонування державного внутрішнього фінансового контролю у 2018 році. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/view/funktsionuvannia-derzhavnoho-vnutrishnoho-finansovoho-kontroliu---rotsi?category=organi-v-kompetencii-mfu&subcategory= aspekti-roboti
Звітність «Звіт (зведений звіт) про результати діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, в обласній, Київській або Севастопольській міській державній адміністрації» : затверджено Наказом МФУ від 27.03.2014 р. № 347. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0410-14
Методичні рекомендації з організації внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих бюджетних установах : затверджено Наказом МФУ від 14.09.2012 р. № 995. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0995201-12
Хорунжак Н. М. Проблеми й перспективи розвитку системи внутрішнього контролю та аудиту в бюджетній сфері. Бізнес Інформ. 2014. № 5. С. 322–326.
Де Конинг Р. П. Дж. Государственный внутренний финансовый контроль / пер. с англ. Р. Рудницкой. Словения, 2007. 336 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру