УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Вплив особливостей сільськогосподарської галузі на ведення управлінського обліку
Панченко О. Д.

Панченко О. Д. Вплив особливостей сільськогосподарської галузі на ведення управлінського обліку. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 274–279.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-274-279

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.1

Анотація:
Мета статті – виявити особливості діяльності суб’єктів сільськогосподарської галузі, що можуть вплинути на побудову управлінського обліку та формування управлінської інформації. При проведенні дослідження було використано ряд методів, а саме: аналіз і синтез; класифікаційно-аналітичний; абстрактно-логічний. Теоретичною й методологічною основою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних науковців з питань управлінського обліку. Розглянуто фактори, що впливають на побудову управлінського обліку в сільському господарстві. Охарактеризовано організаційну систему управлінського обліку суб’єктів господарювання виходячи з мети управлінського обліку та завдань системи управління. Визначено вплив особливостей сільськогосподарської галузі на управлінський облік та діяльність підприємства. Перспективою подальших досліджень є вдосконалення теоретичних і методологічних аспектів ведення управлінського обліку з урахуванням особливостей сільськогосподарської галузі.

Ключові слова: управлінський облік, управління, сільське господарство, фактори, особливості сільського господарства.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 9.

Панченко Ольга Дмитрівна – аспірант, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН України (вул. Героїв Оборони, 10, Київ, 03680, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бухгалтерський управлінський облік : підручник / за ред. Ф. Ф. Бутинця. 2-е вид., перероб. і допов. Житомир : ПП «Рута», 2002. 480 с.
Вольська В. В., Камінська М. Б. Теорія і практика управлінського обліку в аграрних підприємствах. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2012. № 1. С.61–66.
Ліба Н. С., Максименко Д. В. Особливості управлінського обліку в сільському господарстві. Науковий вісник НУБіП України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». 2014. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Economica/article/viewFile/4909/4836
Моссаковський В. Б. Особливості управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК. 2013. № 3. С. 40–45.
Нападовська Л. В. Управлінський облік : підручник. Київ : КНЕУ, 2010. 623 с.
Палий В. Ф., Палий В. В. Управленческий учет – новое прочтение внутрихозяйственного расчета. Бухгалтерский учет. 2000. № 17. С. 58–62.
Смірнова Н. В., Клименко Я. В. Особливості побудови управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах. Наукові записки. 2012. № 12, ч. І. С. 160–166.
Тлучкевич Н. Організація управлінського обліку (практика впровадження на сільськогосподарських підприємствах). Бухгалтерський облік і аудит. 2007. № 2. С. 13–18.
Хаймьонова Н. С. Внутрішня звітність у системі управлінського обліку витрат підприємства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 5. С. 1044–1047.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру