УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Форензік аудит як ефективний засіб антикризового управління торговельною діяльністю
Семенець А. О.

Семенець А. О. Форензік аудит як ефективний засіб антикризового управління торговельною діяльністю. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 280–287.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-280-287

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.6(045)

Анотація:
У статті запропоновано ввести в облікову теорію поняття «форензік аудит», під яким слід розуміти процес вивчення звітності та господарських операцій компанії з метою розробки заходів з реагування, управління та запобігання шахрайству на підставі експертного судження. Враховуючи напрацювання науковців, доведено, що форензік аудит не є відокремленим засобом контролю економіко-правових аспектів господарської діяльності, тому спеціалісти з форензік аудиту мають володіти комплексними знаннями у сфері: бухгалтерського обліку і аудиту; економічних та фінансових злочинів; сучасних інформаційно-комунікаційних технологій; психології та інших соціальних наук; криміналістики та девіантології. У результаті порівняння основних ознак зовнішнього аудиту, внутрішнього контролю та форензік аудиту (як елементу системи внутрішнього аудиту) доведено, що форензік аудит є перспективним і використовується для визначення аномалій шляхом встановлення відповідності подій фінансовій стратегії та моделювання відхилень прогнозованих результатів від базової фінансової стратегії. Дослідження мети форензік аудиту, його суб’єкта, об’єктів, нормативної бази, періодичності проведення та інших суттєвих характеристик запропоновано виконувати на підприємствах торгівлі в рамках повноважень відділу внутрішнього аудиту. З метою запобігання проблемам, пов’язаним з посяганням на майно торговельного підприємства та його неналежним використанням, а також для збору доказів щодо вже здійснених порушень запропоновано використовувати розроблений алгоритм ідентифікації економічних злочинів у системі форензік аудиту.

Ключові слова: внутрішній аудит, форензік аудит, зовнішній аудит, внутрішній контроль, економічні злочини, шахрайства, торговельні підприємств, алгоритм ідентифікації економічних злочинів.

Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 18.

Семенець Аліна Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку, аудиту та економічного аналізу, Харківський інститут фінансів Київського національного торговельно-економічного університету (пер. Плетньовський, 5, Харків, 61003, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Всемирный обзор экономических преступлений за 2016 г. URL: https://www.pwc.by/ru/publications/other-publications/economic-crime-survey-2016.html
Report to the Nations 2018. Global Study on Occupational Fraud and Abuse. URL: https://s3-us-west-2.amazonaws.com/acfepublic/2018-report-to-the-nations.pdf
Климко Т. Ю., Мельник О. О. Удосконалення роботи внутрішнього аудиту для запобігання фродів на підприємстві. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2015. Вип. 13. С. 251–254.
Сидоренко Д. Форензік як спосіб захисту бізнесу. Юридична газета. 25.04.2018. URL: http://yur-gazeta.com/publications/events/forenzik-yak-sposib-zahistu-biznesu.html
Смірнова Л. Аудит як засіб боротьби з шахрайством. Економічний аналіз. 2010. № 6. С. 501–502.
Форензик и аудит: две стороны медали. Карьера в «большой четверке». URL: https://slide-share.ru/karera-v-bolshoj-chetvyorke-197574
Янчева Л. М., Крутова А. С., Нестеренко О. О. Інформаційні системи управління товарорухом в роздрібній торгівлі : монографія. Харків : ХДУХТ, 2012. 272 с.
Huber W. et al. Forensic Accounting, Fraud Theory, and the End of the Fraud Triangle. Journal of Theoretical Accounting Research. 2017. Vol. 12. No. 2. P. 28–49.
Mojsoska S., Dujovski N. Recognizing of Forensic Accounting and Forensic Audit in the South-Eastern European Countries. Journal of Eastern-European Criminal Law. 2015. No. 2. P. 212–222.
Ковбель А. Форензик – что это и зачем? URL: http://www.grushevskogo5.com/blog/forenzik-chto-eto-i-zachem/
МЭБ-групп: мониторинг экономической безопасности. URL: http://www.mebgroup.ru/forenzik-kontrol/
Соломіна Г. В. Форензік – інструмент фінансового розслідування діяльності підприємства. Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2018. Вип. № 2. C. 144–149.
Stevenson G., Crumbley D. Defining a Forensic Audit. Journal of Digital Forensics, Security and Law. 2009. Vol. 4. № 1. P. 61–80.
Oyedokun G. E. Forensic Investigation and Forensic Audit Methodology in a Computerized Work Environment. URL: https://www.researchgate.net/publication/315433931_Forensic_Investigation_and_Forensic_Audit_Methodology_in_a_Computerized_Work_Environment.
Фінансові розслідування у сфері протидії легалізації злочинних доходів в Україні : методичні рекомендації / С. С.Чернявський, О. Є. Користін, В. А. Некрасов та ін. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2017. 164 с.
Пацула О. І. Форензік як інструмент забезпечення безпеки бізнесу // Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2019 р.). Львів : ЛьвДУВС, 2019. С. 140–143.
Enofe A. O., Omagbon P. and Ehigiator F. I. Forensic Audit and Corporate Fraud. IIARD International Journal of Economics and Business Management. 2015. Vol. 1. No. 8. P. 55–64.
Doan M. A., McKie D. Financial investigations: Auditing research accounts of communication in business, investor relations, and public relations (1994–2016). Public Relations Review. 2017. Vol. 43. Issue 2. P. 306–313.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру