УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Оподаткування підприємств пивної індустрії: обліково-методичний аспект формування податкових накладних з ПДВ
Зінкевич А. В.

Зінкевич А. В. Оподаткування підприємств пивної індустрії: обліково-методичний аспект формування податкових накладних з ПДВ. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 287–293.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-287-293

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 274

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657

Анотація:
У статті досліджено загальні та спеціальні умови оподаткування підприємств пивної галузі, висвітлено основні їх переваги та недоліки. Значну увагу приділено практиці та проблематиці оподаткування підприємств пивної галузі податком на додану вартість. Обґрунтовано сучасні особливості формування та реєстрації податкових накладних. Запропоновано методичні аспекти вдосконалення обліку та аудиту ПДВ на підприємстві галузі пивоваріння. Доведено, що для коректного проведення аналізу стану по розрахунках з ПДВ варто застосовувати рахунки авансів. Підприємствам пивної індустрії запропоновано використовувати структурно-логічну модель аудиту процедур формування та реєстрації податкових накладних з ПДВ з урахуванням критеріїв блокування податкових накладних податковими органами.

Ключові слова: податкова система, бухгалтерський облік, аудит податків, податок на додану вартість, податкова накладна, пивна галузь.

Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 10.

Зінкевич Анастасія Володимирівна – аспірант, кафедра обліку та контролю в сфері публічного управління, Тернопільський національний економічний університет (вул. Львівська, 11, Тернопіль, 46020, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Пєтухова О. М., Римаренко М. К. Аналіз та перспективи розвитку пивоварної галузі України. Ефективна економіка. 2015. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4373
Чирва А. А. Вибір системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів господарювання: проблеми та шляхи їх вирішення. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Випуск «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». 2014. № 797. С. 147–154.
Увага! Спрощена система оподаткування та роздрібна торгівля пивом. URL: http://chp.com.ua/all-news/item/36069-uvaga-sproschena-sistema-opodatkuvannya-ta-rozdribna-torgivlya-pivom
Агробізнес: обираємо систему оподаткування. URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication/100005015-agrobiznes-obirayemo-sistemu-opodatkuvannya
Захарчук В. В. Організація проведення аудиторського контролю розрахунків за ПДВ. http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/336/155.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Дема Д. І. Аудиторський контроль розрахунків за податком на додану вартість: шляхи підвищення ефективності. Вісник ЖДТУ. Серія «Економічні науки». 2012. № 1. С. 22–24.
ПДВ 2017 зі змінами та новаціями. Головбух. URL: https://www.golovbukh.ua/article/5919-qqq-16-m10-20-10-2016-pdv-2016
Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
Штрафи за порушення податкового законодавства. Дебет-Кредит. URL: https://dtkt.com.ua/show/0sid0227.html
Юрченко О. Податок на додану вартість: аналіз податкової реформи 2016 року. Бухгалтерський облік і аудит. 2015. № 12. С. 18–25.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру