УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Участь групи Світового банку в забезпеченні сталого розвитку: глобальний вимір
Паламарчук Н. О.

Паламарчук Н. О. Участь групи Світового банку в забезпеченні сталого розвитку: глобальний вимір. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 28–33.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-28-33

Розділ: Глобалізаційні процеси в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.732

Анотація:
У глобальному вимірі реалізація концепції сталого розвитку потребує консолідації зусиль світової спільноти за допомогою глобального партнерства, формування фінансових та інтелектуальних ресурсів на світовому рівні, а також розробки проектів та програм з метою вирішення глобальних проблем у різних регіонах світу. Однією з міжнародних інституцій, що сприяє реалізації сталого розвитку, є група Світового банку. Метою статті є дослідження та аналіз участі групи Світового банку в забезпеченні сталого розвитку у світі. Проведене дослідження дозволило визначити основні напрями сприяння сталому розвитку групи Світового банку, провести аналіз фінансування та кредитування групи, а також визначити основні програми та проекти, що реалізуються цією групою в різних регіонах світу. Загалом, останніми роками група Світового банку акумулювала значні фінансові ресурси та розробила особливий підхід до реалізації сталого розвитку. Аналіз реалізації проектів та програм з упровадженню сталого розвитку на глобальному рівні свідчить про формування унікального підходу до кожного регіону світу. Світовий банк забезпечив ефективне поєднання універсальних напрямів сталого розвитку та вирішення особливих проблем груп країн по всьому світу. Перспективою подальших досліджень є більш ґрунтовний аналіз регіональних проблем та підвищення ефективності їх вирішення за сприяння Світового банку.

Ключові слова: Світовий банк, глобальне партнерство, сталий розвиток, бідність, добробут.

Табл.: 2. Бібл.: 9.

Паламарчук Наталія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економіки та бізнесу, Черкаський державний технологічний університет (бул. Шевченка, 460, Черкаси, 18006, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Meadows D. H., Randers J., Meadows D. L., Behrens W. W. The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind. New York : Universe Books, 1972. 205 p.
Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development. URL: http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
Barbier E. B. The Concept of Sustainable Economic Development. Environmental Conservation. 1987. Vol. 14. No. 2. P. 101–110.
Bartlett A. A. Reflections on Sustainability, Population Growth and the Environment. Population and Environment. 1994. Vol. 16. Issu 1. P. 5–35.
Якість економічного зростання / В. Томас, М. Дайламі, А. Дарешвар та ін. / пер. з англ. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. 350 с.
Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку / пер. з англ. Київ : Інтелсфера, 2002. 312 с.
Work, Learning and Sustainable Development. Opportunities and Challenges / Fien J., Macclean R., Park M.-G. (еditors). Springer, 2009. 516 p.
Искоренение бедности. Инвестиции в расширение возможностей. Всемирный банк. Годовой отчет 2018. URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30326/211296RU.pdf
Искоренить крайнюю бедность. Ускорить обеспечение общего благосостояния. Всемирный банк. Годовой отчет 2017. URL: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/27986/211119RU.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру