УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Облік логістичних витрат для цілей управління
Фоміна О. В., Августова О. О.

Фоміна О. В., Августова О. О. Облік логістичних витрат для цілей управління. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 294–299.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-294-299

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 7

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.585

Анотація:
Проведене дослідження присвячено питанням обліку логістичних витрат підприємств. Окреслено основні проблеми, які наявні в обліковій системі щодо логістичних витрат: відсутність на рівні законодавства визначення логістичних витрат та їх класифікації, а також рекомендацій щодо методів калькулювання собівартості та організації на підприємстві. Проаналізовано сутність та існуючі підходи до класифікації логістичних витрат для цілей управління. З метою інформаційного забезпечення менеджерів різних рівнів проведено аналіз наукових досліджень щодо відображення витрат логістичної діяльності підприємства в системі рахунків бухгалтерського обліку. На основі міжнародної практики визначено найпопулярніші методи калькулювання собівартості з урахуванням логістичної стратегії підприємства. Розглянуто можливість організовувати облік логістичних витрат у розрізі центрів відповідальності на підприємствах, що дозволить удосконалити систему обліку логістичної діяльності.

Ключові слова: логістична діяльність, логістичні витрати, класифікація, облікова політика, методи калькулювання собівартості.

Табл.: 3. Бібл.: 10.

Фоміна Олена Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра обліку та оподаткування, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]
Августова Олена Олександрівна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра обліку та оподаткування, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Кузьмін О. Є., Телішевська О. Б. Типологія витрат на логістично-постачальницьку діяльність підприємств. Бізнес Інформ. 2017. № 3. С. 231–236.
Медвідь Л. Г., Левкович А. В. Управлінський облік витрат в системі управління логістичною діяльністю підприємства. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2017. № 3. С. 85–93.
Мішина С. В., Мішин О. Ю. Ієрархічна класифікація логістич¬них витрат за функціональним призначенням. Бізнес Інформ. 2011. № 9. С. 103–105.
Пилипенко О. І. Обліковий аспект логістичної стратегії в управлінні підприємством. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2016. № 1-2. С. 70–77.
Радецька Л. П., Єгорова Ю. В. Багатокритеріальна класифікація логістичних витрат у системі управлінського обліку. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 2. Т. 1. С. 113–117.
Рета М. В. Логістичні витрати: визначення, класифікація та облік. Бізнес Інформ. 2012. № 8. С. 155–158.
Сопко В. В. Августова О. О. Логістичні витрати – відображення в обліковій політиці. Бухгалтерський облік і аудит. 2018. № 1. С. 22–29.
Сумець О. М. Рекомендації щодо запровадження синтетичного обліку логістичних витрат на підприємстві. Логистика: проблемы и решения. 2011. № 4. С. 42–47.
Телішевська О. Б. Фактори, які визначають витрати на логістично-постачальницьку діяльність підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. № 23. С. 390–397.
Ткаченко А. М., Бакута А. В. Облік логістичних витрат: проблеми та шляхи їх вирішення. Вісник НТУ «ХПІ». 2012. № 51. С. 22–30.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру