УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Особливості формування золотого запасу України та оцінка його використання
Деркач Т. В.

Деркач Т. В. Особливості формування золотого запасу України та оцінка його використання. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 306–313.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-306-313

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.743.22:336.722.8

Анотація:
У статті наведено результати дослідження золотого запасу України та оцінку його використання як інструменту фінансової політики держави. Визначено роль та функції золота в економіці країни. Проаналізовано динаміку золотого запасу України за часів незалежності. Для цілей прогнозування інфляції та курсу національної валюти, у порівнянні з іншими валютами, виокремлено циклічні зміни в динаміці золотого запасу, що йдуть в тренді з циклічністю ринкової економіки, та випадкові коливання. Порівняно тенденції змінювання абсолютної величини ВВП та золотого запасу України, а також темпи їх зростання. Охарактеризовано динаміку золотого запасу України в порівнянні з динамікою грошової бази. Побудовано криву регресії величини дефіциту Державного бюджету України та золотого запасу. Розраховано коефіцієнти кореляції між індексами цін та величиною золотого запасу.

Ключові слова: золото, золотий запас, золотовалютний резерв, ВВП, грошова база, бюджетний дефіцит, індекси цін.

Рис.: 6. Табл.: 1. Бібл.: 17.

Деркач Тетяна Вадимівна – доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри, кафедра менеджменту, Міжнародний гуманітарний університет (вул. Фонтанська дорога, 33, Одеса, 65009, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Боришкевич О. В. Золото у сучасній економіці. Бізнес Інформ. 2014. № 1. С. 256–261.
Видолоб Д. В. Державна політика України у сфері ліцензування господарської діяльності з видобутку, переробки, виробництва дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та виробів з ним і торгівлі ними як засіб державного регулювання. Держава і право. 2009. № 45. С. 326–333.
Гроші і кредит : підручник / за заг. ред. О. М. Колодізєва, В. Ф. Колесніченко. Київ : Знання, 2010. 615 с.
Єфремова К. В. Особливості правового регулювання господарської діяльності на ринку виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.04. Харків, 2009. 213 с.
Коренюк П. І. Особливості функціонування вітчизняного ринку золота та його вплив на формування золотого запасу держави. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2017. Вип. 16. С. 104–111.
Кучеров А. И. Золотой запас: российская и зарубежная практика формирования, хранения и использования. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 2. C. 65–70.
Маліченко О. М. Особливості правового регулювання ліцензування господарської діяльності у сфері обігу дорогоцінного каміння. Держава і право. 2014. № 48. C. 680–686. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/34652/14-Mal%D1%96chenko.pdf?sequence=1
Мировой рынок золота. URL: http://www.cmmarket.ru
Михайловський О. В. Трансформація функцій золота у сучасній міжнародній економіці. Актуальні проблеми економіки. 2011. № 12. С. 230–237.
Олексин А. Г., Лисенко Ж. П. Аналіз впливу економічних факторів на закономірності зміни цінової позиції ринку золота в умовах глобальної ринкової економіки. Економіка і держава. 2015. № 2. С. 55–60.
Попівняк Ю. М. Проблеми функціонування ювелірної промисловості України у світовому контексті та шляхи її розв’язання. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 9. С. 62–69.
Сайт World Gold Council. URL: http://www.gold.org/supplyand-demand/gold-demand-trends
Бодрова Н. Світові ринки дорогоцінних металів: сучасний стан та основні чинники впливу. Вісник Національного банку України. 2011. № 7. С. 26–32.
Статистичний щорічник України за 2008 рік. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Статистичний щорічник України за 2012 рік. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Статистичний щорічник України за 2017 рік. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Чекалова Н. Э. Математический аппарат для анализа экономической нестабильности // Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Дніпропетровськ, 8–9 квітня 2016 р.). У 2-х ч. Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. Ч. 1. С. 33–37.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру