УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Вплив зовнішнього державного боргу на економічну систему різних країн
Панченко В. В.

Панченко В. В. Вплив зовнішнього державного боргу на економічну систему різних країн. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 314–319.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-314-319

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.27:33(1-4)

Анотація:
Метою статті є дослідження впливу зовнішнього державного боргу на функціонування економічної системи різних країн залежно від рівня їх економічного розвитку. Проведено аналіз та узагальнення результатів емпіричних досліджень зарубіжних учених щодо впливу зовнішнього боргу на економічне зростання країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються. Результати аналізу свідчать, що даний вплив має нелінійний характер. Для розвинених країн вимальовується лінійна форма залежності між зовнішнім боргом і зростанням економіки. Для країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою досягнення критичного рівня боргового навантаження призводить до стагнації економіки, у той час як для розвинених країн порогові значення показника носять умовний характер. Розмежування впливу зовнішніх запозичень на економічне зростання за різними групами країн сприятиме побудові більш ефективної боргової та економічної політики. Для найбільш ефективного використання залучених зовнішніх ресурсів у країнах, що розвиваються, необхідне реформування інституційної структури економіки. Це дасть змогу створити сприятливі умови для стимулювання інвестиційної діяльності та зростання економіки. Порівняльний аналіз механізмів залучення фінансових ресурсів показав, що головною перевагою здійснення зовнішніх запозичень є можливість залучення додаткових фінансових ресурсів без відволікання оборотних коштів з реального сектора економіки або через їх брак усередині країни.

Ключові слова: зовнішній державний борг, зовнішні запозичення, економічний розвиток, боргове навантаження, державний борг країн ЄС, фінансування дефіциту бюджету, фінансові ресурси.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 17.

Панченко Вікторія В’ячеславівна – аспірант, кафедра фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Войтко С. Зовнішній борг країн Євросоюзу та України в координатах сталого розвитку. Журнал європейської економіки. 2014. Т. 13. № 1. С. 20–31.
Бугіль С. Я., Мосьондз О. А. Управління зовнішнім державним боргом в Україні та зарубіжних країнах. Молодий вчений. 2018. № 10 (2). С. 721–725.
Богдан Т. П. Зовнішнє боргове навантаження та виклики для валютно-фінансової політики України. Економіка України. 2016. № 7. С. 21–32.
Колосова В. П. Фінанси міжнародних інституцій в Україні : монографія. Київ : КНТЕУ, 2016. 504 с.
Крайчак Є. В. Концептуальні засади управління державним зовнішнім боргом. Економіка та держава. 2018. № 3. С. 45–49.
Кучер Г. В. Державні фінансові ресурси : монографія. Київ : КНТЕУ, 2018. 608 с.
Кучер Г. В. Ефективність системи управління державним боргом в Україні. Фінанси України. 2012. № 6. С. 44–57.
Лисяк Л. В. Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні: проблеми та перспективи. Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». 2017. Т. 25. Вип. 11 (1). С. 23–30.
Dubrovskaya J. V. Public-private partnership as the basis for territorial budgets equilibrium achievement. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 12. С. 324–333.
Pattillo С. А., Poirson H., Ricci L. A. External Debt and Growth. IMF Working Paper. 2002. No. 02/69. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/30/External-Debt-and-Growth-15714; https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=879569##
Shabbir S. Does External Debt Affect Economic Growth: Evidence from Developing Countries. SBP Working Paper Series. 2013. No. 63. URL: http://www.sbp.org.pk/repec/sbp/wpaper/wp63.pdf
Ejigayehu D. A. The Effect of External Debt on Economic Growth. Sodertorns hogskola, 2013. 43 p. URL: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:664110/FULLTEXT01.pdf
Ijirshar V. U., Joseph F., Godoo M. The Relationship between External Debt and Economic Growth in Nigeria. International Journal of Economics & Management Sciences. 2016. Vol. 6. No. 1. URL: https://www.omicsonline.org/open-access/the-relationship-between-external-debt-and-economic-growth-in-nigeria-2162-6359-1000390.pdf
Kharusi Sami Al, Mbah Stella Ada. External Debt and Economic Growth: The Case of Emerging Economy. Journal of Economic Integration. 2018. Vol. 33. No. 1. P. 1141–1157. URL: https://www.e-jei.org/upload/JEI_33_1_1141_1157_2013600154.pdf
Mohamed E. S. E. Effect of External Debt on Economic Growth of Sudan: Empirical Analysis (1969–2015). Journal of Economic Cooperation and Development. 2018. Vol. 39. P. 39–62. URL: https://www.researchgate.net/publication/328074036_Effect_of_external_debt_on_economic_growth_of_Sudan_Empirical_analysis_1969-2015
General government deficit/surplus. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00127
General government gross debt. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=sdg_17_40&plugin=1

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру