УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Індикативний підхід до оцінки результативності забезпечення фінансової стабільності кредитних установ на основі діагностування інституційного середовища
Хуторна М. Е.

Хуторна М. Е. Індикативний підхід до оцінки результативності забезпечення фінансової стабільності кредитних установ на основі діагностування інституційного середовища. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 320–334.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-320-334

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.7; 336.012.23

Анотація:
Обґрунтовано, що інституційне середовище є одним із найважливіших чинників, який безпосередньо впливає на передумови фінансової стабільності кредитних установ та є фундаментальним важелем підвищення результативності її забезпечення. Метою статті є розробка індикативного підходу до оцінки інституційних передумов фінансової стабільності кредитних установ шляхом діагностування інституційного середовища. Обґрунтовано, що це середовище покликано виконувати такі функції: концептуальну, регламентну, контрольну, захисну, інформаційну, аналітичну, консультаційно-роз’яснювальну та навчальну. Користуючись функціональним підходом, для оцінки інституційних передумов фінансової стабільності кредитних установ виділено такі компоненти: 1) концептуальне підґрунтя процесу забезпечення фінансової стабільності кредитних установ; 2) нормативно-правове супроводження процесу забезпечення фінансової стабільності кредитних установ; 3) транспарентність кредитних установ; 4) захист прав споживачів фінансових послуг і кредитних установ; 5) регулювання та нагляд за діяльністю кредитних установ. У розрізі кожної з компонент наведено перелік кількісних та якісних індикаторів, застосування яких дозволяє провести комплексну діагностику інституційного середовища функціонування кредитних установ та зробити обґрунтовані висновки щодо їх фінансової стабільності в довгостроковій перспективі шляхом ідентифікації відповідних інституційних загроз.

Ключові слова: кредитна установа, забезпечення фінансової стабільності кредитних установ, результативність, інституційне середовище, індикативний підхід.

Табл.: 4. Бібл.: 18.

Хуторна Мирослава Емілівна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, Університет банківської справи (вул. Андріївська, 1, Київ, 04070, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Погореленко Н. П. До питання про понятійний апарат фінансової стабільності банківської системи. Вісник Університету банківської справи. 2018. № 3. С. 66–82.
Гбур З. В. Інституційне забезпечення економічної безпеки України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 3. С. 98–102.
Pejovich S. Law, tradition, and the transition in Eastern Europe. The Independent Review. 1997. Vol. II. No. 2. Р. 243–254.
Skoog G. E. Supporting the Development of Institutions – Formal and Informal Rules. An Evaluation Theme Basic Concepts. UTV Working Paper. Stockholm : Swedish International Development Cooperation Agency, 2005. 42 р. URL: https://www.sida.se/contentassets/502276753e2c429b9c4e066ae0c16872/20053-supporting-the-development-of-institutions---formal-and-informal-rules.-an-evaluation-theme-basic-concepts_1886.pdf
Pejovich S. The Effects of the Interaction of Formal and Informal Institutions on Social Stability and Economic Development. Journal of Markets & Morality. 1999. Vol. 2. No. 2. Р. 164–182.
Прушківська Е. В. Роль формальних і неформальних інститутів у формуванні секторальної структури. Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. 2013. № 1. С. 275–282.
Боков В. В., Новоселов С. Н. Трансформация институциональной структуры: ключевые дефиниции, факторы воздействия, мезоуровневая специфика. Экономика вчера, сегодня, завтра. 2016. № 5. С. 23–33.
Стрижак О. О. Дихотомія формальних та неформальних інститутів. Економіка і суспільство. 2016. № 5. С. 19–25.
Барановський О. І. Чинники, сценарії та методологія дослідження трансформаційних процесів у фінансовому секторі національної економіки. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2017. Вип. 2. № 50. С. 230–238.
Enhancing Bank Transparency / Basle Committee on Banking Supervision. 1998. Paper No. 41. 25 р.
Furman J., Stiglits J. E., Bosworth B. P., Radelet S. Economis Crises: Evidence and Insights from East Asia. Brookings Papers on Economic Activity. 1998. No. 2. Р. 1–135.
Cordella T., Yeyati E. L. Public Disclosure and Bank Failures. IMF Staff Papers. 1998. Vol. 45. No. 1. 22 p.
Івасів І. Б. Місце і роль відкритості та прозорості у банківській діяльності. Економічні науки. Серія «Облік і фінанси». 2011. Вип. 8. Ч. 1. С. 174–187.
Oliver R. W. What Is Transparency? New York : The McGraw-Hill, 2004. 81 p.
Barth J. R., Caprio G., Levine R. Bank regulation and supervision: what works best? Journal of Financial Intermediation. 2004. Vol. 13. Issue 2. Р. 205–248.
Demirguc-Kunt A. Deposit insurance around the world: where does it work? Journal of Economic Perspectives. 2002. Vol. 16. Issue 2. Р. 175–195.
Buch M. C., DeLong G. Do weak supervisory systems encourage bank risk-taking? Journal of Financial Stability. 2008. Vol. 4. Issue 1. Р. 23–39.
Keeley M. C. Deposit Insurance, Risk, and Market Power in Banking. The American Economic Review. 1990. Vol. 80. No. 5. Р. 1183–1200.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру