УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Інформаційна система кредитного скорингу
Андренко О. А., Мордовцев С. М., Мордовцев О. С.

Андренко О. А., Мордовцев С. М., Мордовцев О. С. Інформаційна система кредитного скорингу. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 341–347.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-341-347

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.717.061:004.78

Анотація:
Мета статті полягає в удосконаленні науково-методичного підходу до формування вітчизняної системи кредитного скорингу, яка, базуючись на зарубіжному досвіді, враховувала б особливості діяльності банківських установ України. Узагальнення досліджень дозволило виявити певні недоліки підходів до визначення кредитного скорингу. Запропоновано розглядати кредитний скоринг банківської установи як інформаційну систему пов’язаних між собою елементів (організаційна структура, функціональні компоненти, інформаційна база даних та інформаційні технології) та процесів, починаючи від поетапного аналізу та інтегральної оцінки потенційного позичальника до прийняття рішення щодо надання (або відмови) кредиту, формування пакета відповідних документів з подальшим супроводом і прогнозуванням ризиків невиконання кредитних зобов’язань. Взаємозв’язок між елементами інформаційної системи кредитного скорингу дозволяє забезпечити продуктивність і якість праці персоналу банку, підвищити ефективність прийняття управлінських рішень з кредитування, що сприяє оптимізації обсягу кредитного портфеля при зниженні витрат.

Ключові слова: банківська установа, кредитний скоринг, інформаційна система, позичальник, аналіз, оцінка, кредитоспроможності.

Рис.: 1. Бібл.: 11.

Андренко Олена Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Мордовцев Сергій Михайлович – кандидат технічних наук, доцент, доцент, кафедра вищої математики, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Мордовцев Олександр Сергійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародного бізнесу та фінансів, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Thomas L. C., Edelman D. B., Crook J. N. Credit Scoring and its Applications. Philadelphia : SIAM, 2002. 248 с.
Anderson R. The credit scoring toolkit. Theory and Practice for Retail Credit Risk Management and Decision Automation. Oxford : Oxford University Press, 2007. 90 р.
Gestel Ir. Credit Risk Management: Basic Concepts: Financial Risk Components, Rating Analysis, Models, Economic and Regulatory Capital. Oxford : Oxford University Press, 2009. 535 c.
Абалкин А. А., Соболева Е. А., Османова А. Э. Оценка кредитоспособности физических лиц на основе современных банковских технологий. Науковедение. 2015. Т. 7. № 5. С. 1–10. URL: http://docplayer.ru/33023642-Ocenka-kreditosposobnosti-fizicheskih-lic-na-osnove-sovremennyh-bankovskih-tehnologiy.html
Бучко І. Є. Скоринг як метод зниження кредитного ризику банку. Вісник Університету банківської справи НБУ. 2013. № 2. С. 178–182.
Камінський А. С. Експертна модель кредитного скорингу позичальника банку. Банківська справа. 2009. № 1. С. 75–81.
Волик Н. Г. Скоринг як експертний метод оцінювання кредитного ризику комерційного банку при споживчому кредитуванні. Вісник Запорізького університету. Серія «Економічні науки». 2008. № 1. С. 40–44.
Пищулин А. Система кредитного скоринга: необходимость и преимущества. Финансовый директор. 2008. № 8. С. 54–61.
Клейнер Г. В. Развитие теории экономических систем и ее применение и корпоративном и стратегическом управлении. Препринт #WP/99/2010. 2010. 47 с. URL: http://kleiner.ru/wp-content/uploads/2014/09/preprint-2010.pdf
Закон України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» від 04.03.2009 р. № 2704-VI (зі змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-15
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку України та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків» від 06.02.2018 р. № 2277-VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2277-19

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру