УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Еволюція методології досліджень конкурентних переваг лідерства
Шлапак А. В.

Шлапак А. В. Еволюція методології досліджень конкурентних переваг лідерства. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 348–352.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-348-352

Розділ: Методологія наукових досліджень в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.92

Анотація:
Метою статті є дослідження еволюції методологічних питань конкурентного лідерства країн, яке в умовах глобалізації набуває якісно нових змісту і формату та «розчиняється» у багатьох теоретико-методологічних і прикладних вимірах. Дослідження еволюції категорії «конкурентне лідерство» дає підстави стверджувати, що вона зародилась у надрах філософських, політичних, історичних, психологічних, соціологічних і юридичних наук і є продуктом історичного розвитку світового господарства. Як результат – сутнісний зміст даного поняття зазнавав постійних трансформацій під впливом незворотних, спрямованих і закономірних змін у структурній динаміці міжнародної економічної системи. Саме цим обумовлюється той факт, що в теоретичній кваліфікації даної категорії, як, власне, і в її понятійній операціоналізації, завжди існували значні методологічні труднощі. Вони обумовлені як перманентними змінами диспозиції держав у світогосподарській системі та стрімким розширенням й ускладненням взаємозв’язків між ними, так і нарощуванням доцентрових силових ліній у взаємодії національних економік з фундаментальними модифікаціями структурних властивостей міжнародної економічної системи як закономірного результату взаємодії великих держав.

Ключові слова: методологія досліджень, конкурентні переваги, лідерство, держави, національні економіки, глобалізація.

Бібл.: 14.

Шлапак Алла Василівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра міжнародного обліку і аудиту, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Блондель Ж. Политическое лидерство. Путь к всеобъемлющему анализу / пер. с фр. М. : Российская академия управления, 1992. 135 с.
Комлева В. В. Лидерство как фактор устойчивого развития общества: российские и зарубежные исследования. Среднерусский вестник общественных наук. 2015. № 6. С. 12–22.
Likert R. New Patterns of management. New York : McGrave-Hill, 1961. 279 p.
Мерзлякова С. Б. Современные теории лидерства в экономической науке управления // ІХ Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых «Россия молодая» (18–21 апреля 2017 г.). URL: http://science.kuzstu.ru/wp-content/Events/Conference/RM/2017/RM17/pages/Articles/0706025-.pdf
Goleman D., Boyatzis R., McKee A. Primal Leadership: Learning to Lead with Emotional Intelligence. Harvard Business Review Press, 2004. 336 p.
Крылова Т. А. Развитие теорий лидерства в экономической науке. Экономический журнал. 2015. № 1. C. 53–70.
Дементьев В. В. Власть: экономический анализ. Основы экономической теории власти : монография. Донецк : Каштан, 2003. С. 7–11.
Cox R. W. Production, Power, and World Order: Social Forces in the Making of History. New York : Columbia University Press, 1987. 512 p.
Чугаєв О. А. Глобальні виміри економічної сили країни : монографія. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2017. 495 с..
Ikenberry G. J. After Victory: Institutions, Strategic restraint, and the Rebuilding of Order After Major Wars. Princeton, NJ : Princeton University Press, 2000. 320 р.
Organski A. F. K. World Politics. New York : Alfred A. Knopf, 1958. 461 p.
Приходько О. В., Смирнов П. Е. Меняющаяся конфигурация мирового порядка: основные тенденции и роль США. Россия и Америка. 2017. № 3. URL: http://www.rusus.ru/print.php?id=584
Fischer J. Das Ende des Westens // Suddeutsche Zeitung, 12 December 2016.
The 15 countries with the highest military spending worldwide in 2017 (in billion U. S. dollars). URL: https://www.statista.com/statistics/272481/shares-of-selected-countries-in-world-military-spending/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру