УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Створення конкурентоспроможного інжинірингового продукту інноваційно орієнтованого міжнародного бізнесу
Носач Л. Л., Величко К. Ю.

Носач Л. Л., Величко К. Ю. Створення конкурентоспроможного інжинірингового продукту інноваційно орієнтованого міжнародного бізнесу. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 34–41.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-34-41

Розділ: Міжнародні економічні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.94.009.12

Анотація:
З метою дослідження проблематики створення конкурентоспроможного інжинірингового продукту інноваційно орієнтованого міжнародного бізнесу в статті проаналізовано тенденції розвитку сучасного ринку інжинірингових послуг як важливої складової ефективної економіки. Акцентовано увагу на дослідженні інжинірингової діяльності промислово розвинених країн – лідерів сучасного міжнародного інноваційно орієнтованого ринку. Виділено фактори, врахування яких є необхідним при прийнятті рішень замовником щодо доцільності укладання контракту на інжинірингові послуги. Представлено розгорнуту характеристику інжинірингу, в основі якої виділено структурні елементи: основні спрямування, предмет торгівлі, матеріальну складову. Актуалізовано питання розробки ефективної методики створення інжинірингового продукту, результатом впровадження якої повинні стати інноваційні інжинірингові рішення з урахуванням потреб конкретного замовника. За результатами проведених досліджень розроблено алгоритм формування та відбору конкурентоспроможних інжинірингових рішень, в основу якого покладено принцип інноваційності інжинірингової послуги, який має бути базовим фактором впливу на конкурентоспроможність інноваційно орієнтованого міжнародного бізнесу.

Ключові слова: інновації, інноваційно орієнтований бізнес, міжнародний бізнес, інжиніринг, інжинірингова діяльність, інжиніринговий продукт.

Рис.: 3. Бібл.: 10.

Носач Лариса Леонідівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економіки та маркетингу, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (вул. Чкалова, 17, Харків, 61070, Україна)
Email: [email protected]
Величко Катерина Юріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Городиська Н. А. Формування та розвиток інжинірингової діяльності машинобудівних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Львів, 2014. – 25 с.
Ярощук А. О. Україна в міжнародному обміні інженерно-технічними послугами // Управління економічними процесами у світовій та національній економіці : зб. тез наук. робіт. Київ : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2015. 144 с.
ENR 2018 Top 400 Contractors: The Market Keeps on Rolling. URL: https://www.enr.com/articles/44507-enr-2018-top-400-contractors-the-market-keeps-on-rolling
Industry Market Research, Reports, & Statistics. URL: https://www.ibisworld.com/
Маркетинг инноваций : учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. Н. Н. Молчанова. М. : Издательство «Юрайт», 2014. 528 с.
Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М. : ИНФРА-М, 2007. 495 с
Закон України «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999 р. № 687-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/687-14
Маркетинг в информационном обществе / Белозеров С. А., Воробьева И. В., Крылова Ю. В. и др. М. : РГ-Пресс, 2013. 408 с.
Управление конкурентоспособностью в инвестиционно-строительном бизнесе : справочное пособие / под ред. А. В. Цветкова и В. Д. Шапиро. М. : ООО «Изд-во «ОМЕГА-Л», 2013. 486 с.
Имидж и репутация. URL: http://www.pr-lecture.narod.ru/prt9r1part1.html

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру