УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Оцінка структурної конфігурації корпоративних відносин у контексті організаційного розвитку акціонерного товариства
Попов О. Є., Шматько Н. М.

Попов О. Є., Шматько Н. М. Оцінка структурної конфігурації корпоративних відносин у контексті організаційного розвитку акціонерного товариства. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 353–360.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-353-360

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.114.3

Анотація:
Метою статті є обґрунтування підходу до оцінки структурної конфігурації та виявлення особливостей побудови системи корпоративних відносин у контексті організаційного розвитку акціонерного товариства. Визначено закономірності та логіку відображення в динаміці організаційного розвитку підприємства рефлексивного сприйняття та адаптивного реагування на безперервні трансформації господарського середовища. Розглянуто особливості змін структурної конфігурації та змістовного наповнення діяльності органів управління підприємствами на різних етапах організаційного розвитку. Доведено, що динаміка організаційного розвитку акціонерного товариства має знаходити пряме відображення в розподілі корпоративного контролю, а також при визначенні характеру представництва акціонерів у різних за впливовістю вищих органах управління. Запропоновано використання системи показників оцінки структурної конфігурації корпоративних відносин в акціонерному товаристві, в якій знаходять відображення такі аспекти організації діяльності вищих органів управління: структурний; нормативний; представницький; процедурний; результативний; інформаційний; інтеграційний.

Ключові слова: організаційний розвиток, корпоративні відносини, акціонерне товариство, корпоративний контроль, органи управління, структура управління.

Табл.: 1. Бібл.: 18.

Попов Олександр Євгенійович – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра менеджменту фізичної культури, Харківська державна академія фізичної культури (вул. Клочківська, 99, Харків, 61058, Україна)
Email: [email protected]
Шматько Наталія Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Воронкова А. Е., Баб’як М. М., Коренєв Е. Н., Мажура І. В. Корпоративне управління та культура : монографія. Дрогобич : Вимір, 2006. 376 с.
Гнатченко Д. Д. Особливості функціонування моделей корпоративного контролю. Технологический аудит и резервы производства. 2014. № 5 (3). С. 52–55.
Гританс Я. М. Корпоративные отношения: Правовое регулирование организационных форм. М. : Волтерс Клувер, 2005. 160 с.
Жорнокуй Ю. М. Корпоративні конфлікти в акціонерних товариствах: цивільно-правовий аспект : монографія. Харків : Право, 2015. 532 с.
Кизим М. О., Пилипенко А. А., Ялдін І. В. Управління створенням і розвитком видатної корпорації : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2007. 208 с.
Корпоративні відносини: методологія дослідження та механізми функціонування : монографія / Л. І. Дмитриченко, А. М. Хімченко, М. О. Кужелєв та ін. Донецьк : Східний видавничий дім, 2012. 160 с.
Момот Т. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління від теорії до практичного впровадження. Харків : ХНАМГ, 2006. 380 с.
Педько А. Власність, контроль і конфлікт інтересів в акціонерних товариствах. Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. 328 с.
Поважний О. С., Орлова Н. С. Корпоративні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : монографія. Донецьк, 2012. 200 с.
Сердюков К. Г. Економічна безпека господарського товариства в структурі механізму корпоративного контролю. Проблеми економіки. 2017. № 4. С. 301–310.
Adizes І., Kalderon I. Management/Mismanagement Styles. The Adizes Institute, 2004. 236 р.
Bernard A., Tichkiewitch S. Methods and Tools for Effective Knowledge Life-Cycle-Management. Berlin : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008. 586 р.
Van Frederikslust R. A. I. Corporate Governance and Corporate Finance: A European Perspective. Routledge, 2007. 784 p.
Freeman R. E., Moutchnik A. Stakeholder management and CSR: questions and answers. Springer Verlag. 2013. Vol. 21. No. 1. P. 5–9.
Gracheva N. Analysis in corporate governance. Economic Annals-ХХI. 2016. Vol. 157. P. 82–84.
Greiner L. E. Evolution and Revolution as Organizations Grow. Harvard Business Review. 1972. July-August. P. 37–46.
Shaw J. C. Corporate Governance and Risk: A Systems Approach. Wiley, 2003. 212 p.
Smith R. C. Governing the Modern Corporation: Capital Markets, Corporate Control, and Economic Performance. Oxford University Press, USA, 2005. 336 р.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру