УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Удосконалення моделі регулювання оплати праці на промислових підприємствах залежно від рівня продуктивності та ефективності праці персоналу в системі виробничого менеджменту
Скриньковський Р. М., Сопільник Л. І., Гладун В. Р.

Скриньковський Р. М., Сопільник Л. І., Гладун В. Р. Удосконалення моделі регулювання оплати праці на промислових підприємствах залежно від рівня продуктивності та ефективності праці персоналу в системі виробничого менеджменту. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 360–365.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-360-365

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 51

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 65.01

Анотація:
Об’єктом дослідження є особливості формування, використання та dдосконалення економіко-математичної моделі регулювання оплати праці на промислових підприємствах залежно від рівня продуктивності та ефективності праці персоналу в системі операційного (виробничого) менеджменту. Розглянуто основні внутрішні змінні на підприємстві. З’ясовано, що працівники – найважливіший ситуаційний фактор у системній моделі взаємозв’язку внутрішніх змінних, і тому їх праця має оцінюватися належним чином і гідно оплачуватися. Виявлено, що на практиці існують проблеми, пов’язані з формуванням і використанням прикладних механізмів регулювання оплати праці на промислових підприємствах відповідно до структурно-функціональної бізнес-моделі процесу формування систем матеріальних стимулів праці. Встановлено, що однією з основних цілей системи матеріальних стимулів праці на промислових підприємствах є забезпечення співвідношення між кількістю, якістю, зростанням продуктивності праці та отримуваною заробітною платою. Удосконалено економіко-математичну модель регулювання оплати праці на промислових підприємствах залежно від рівня продуктивності та ефективності праці персоналу в системі виробничого менеджменту.

Ключові слова: регулювання оплати праці на підприємстві, матеріальне стимулювання праці, продуктивність праці, ефективність праці, співвідношення зростання продуктивності праці та заробітної плати, операційний (виробничий) менеджмент.

Рис.: 2. Формул: 2. Бібл.: 23.

Скриньковський Руслан Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, професор, кафедра економіки підприємств та інформаційних технологій, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: [email protected]
Сопільник Любомир Іванович – доктор юридичних наук, професор, професор, кафедра адміністративного права та процесу, фінансового і інформаційного права, Львівський університет бізнесу та права (вул. Кульпарківська, 99, Львів, 79021, Україна)
Email: [email protected]
Гладун Володимир Романович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент, кафедра прикладної математики, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Кузьмін О. Є. Сучасний менеджмент. Львів : Центр Європи, 1995. 176 c.
Mescon M. H., Albert M., Khedouri F. Management. New York : Harper & Row, 1988. 777 р.
Lozovan V., Dzhala R., Skrynkovskyy R., Yuzevych V. Detection of specific features in the functioning of a system for the anti-corrosion protection of underground pipelines at oil and gas enterprises using neural networks. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2019. Vol. 1. No 5 (97). P. 20–27. Doi: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2019.154999
Калина А. В. Удосконалення оплати праці як основного джерела доходів працюючих на основі підвищення ефективності праці. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2010. № 6. Т. 2. С. 165–168.
Кузьмін О. Є. Концепція та еволюція процесно-структурованого менеджменту. Економіка: реалії часу. 2012. № 2 (3). С. 7–16. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2012/No2/7-16.pdf
Мельник О. Г. Системи діагностики діяльності машинобудівних підприємств: полікритеріальна концепція та інструментарій : монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. 344 с.
Гайдучок В. М., Затхей Б. І., Лінник М. К. Теорія і технологія наукових досліджень. Львів : Афіша, 2006. 232 с.
Загородній А. Г., Вознюк Г. Л. Фінансово-економічний словник. Львів : Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2005. 714 с.
Kotler P. Marketing essentials. N. J. : Prentice-Hall, 1984. 556 р.
Boulton R. E. S., Libert, B. D., and Samek, S. M. Cracking the Value Code: How Successful Businesses are Creating Wealth in the New Economy. New York : Harper Business, 2000. 288 р.
Skrynkovskyi R. Investment attractiveness evaluation technique for machine-building enterprises. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 7. С. 228–240.
Skrynkovskyi R. M. Methodical approaches to economic estimation of investment attractiveness of machine-building enterprises for portfolio investors. Актуальні проблеми економіки. 2011. Т. 118. № 4. С. 177–186.
Дарміць Р. З., Вацик Н. О. Взаємозв’язок результативності та економічної ефективності в системі менеджменту підприємства. Науковий вісник НЛТУ України. 2010. Вип. 20.12. С. 153–161.
Касьян Л. Е. Взаємозв’язок ефективності та результативності в управлінні підприємствами. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2015. № 3 (1). С. 42–45.
Янковой Р. В., Попович Н. В. Підвищення продуктивності та результативності праці персоналу на підприємстві. Економіка: реалії часу. 2013. № 1. С. 27–29. URL: https://economics.opu.ua/files/archive/2013/No1/27-29.pdf
Yuzevych V., Klyuvak O., Skrynkovskyy R. Diagnostics of the system of interaction between the government and business in terms of public e-procurement. Economic Annals-ХХI. 2016. Vol. 160. Issue 7-8. P. 39–44. Doi: https://doi.org/10.21003/ea.v160-08
Олексюк О. І. Технологія оцінки результативності діяльності підприємства. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2009. Том 2. № 22. С. 169–173. URL: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/88465/84296
Морщенок Т. С., Луц І. Л. Продуктивність праці: економічна сутність та фактори її підвищення на підприємстві. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Економічні науки». 2014. № 2. С. 63–71.
Скриньковський Р. М., Машталір Х. М., Коропецький О. О. Діагностика ефективності системи мотивації персоналу на підприємстві та відповідальність за порушення законодавства про оплату праці. Міжнародний науковий журнал. 2016. № 9. С. 133–138.
Співак В. В. Мотивація як засіб ефективного менеджменту персоналу підприємств. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2010. № 6. Т. 2. С. 178–181.
Семикіна М. В. Індикатори економічної та соціальної ефективності мотивації праці. Актуальні проблеми економіки. 2004. № 10. С. 181–189.
Кмитюк Т. Л. Методи та моделі мотивації персоналу: аналіз основних аспектів та проблем. Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Серія «Економіка». 2013. Вип. 22. С. 152–156.
Melnyk O., Todoshchuk A., Adamiv M. The Role of Socio-Economic Diagnostics in an Enterprise Management System. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. No. 3, P. 165–171. Doi: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-3-165-171

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру