УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Державне регулювання конкуренції в Україні та ЄС
Горбаль Н. І., Микитин О. З., Суха А. Я.

Горбаль Н. І., Микитин О. З., Суха А. Я. Державне регулювання конкуренції в Україні та ЄС. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 66–71.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-66-71

Розділ: Закордонний досвід

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 346.242:341.17:339.137.025

Анотація:
Метою статті є дослідження особливостей і проблем регулювання конкуренції в Україні та ЄС у контексті євроінтеграції нашої держави. Проаналізовано становлення та специфіку вітчизняного конкурентного законодавства, описано роль Антимонопольного комітету України. Досліджуючи конкурентну політику Європейського Союзу, відзначено, що принцип вільної конкуренції є основоположним у діяльності ЄС, а конкурентна політика країн ЄС характеризується єдністю норм регулювання конкуренції. Наведено принципи регулювання концентрації, порівняльної реклами та захисту комерційної таємниці в ЄС. Щодо впровадження конкурентного права ЄС в законодавство України, то констатовано, що нашій країні необхідно вдосконалити регулятивні норми відповідно до європейських стандартів. Після підписання Угоди про асоціацію з ЄС, що передбачає обмежені строки реалізації відповідних вимог, державні органи діяли досить оперативно, було вдосконалено/прийнято кілька законодавчих актів. Проте реформування конкурентного законодавства України триває, і, крім того, потрібно не лише прийняти нормативно-правові акти, а й створити необхідні умови для діяльності відповідних органів без політичного втручання зацікавлених сторін. Водночас запозичення певних норм ЄС повинно відбуватися з урахуванням специфіки українського ринку.

Ключові слова: конкуренція, державне регулювання, конкурентне законодавство, недобросовісна конкуренція, антимонопольне регулювання, конкурентна політика, ЄС, євроінтеграція.

Рис.: 1. Бібл.: 18.

Горбаль Наталія Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]
Микитин Олег Зеновійович – кандидат технічних наук, доцент, кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]
Суха Андріана Ярославівна – магістрант, кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності, Національний університет «Львівська політехніка» (вул. Степана Бандери, 12, Львів, 79013, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Smyrnova K. Comparative analysis of ‘competition rules chapters’ in different EU Association Agreements. Журнал європейського і порівняльного права. 2017. Вип.1. С. 30–40.
Андрощук Г. Правова охорона комерційної таємниці в країнах Європейського Союзу. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2012. № 6. С. 49–58.
Бакалінська О. О. Проблеми і перспективи розвитку конкурентного законодавства України. Часопис Київського університету права. 2013. № 3. С. 17–21.
Гороховська О. В., Семенюк І. С. Захист комерційної таємниці в міжнародному праві та законодавстві зарубіжних країн. Держава та регіони. Серія «Право». 2016. № 1. С. 86–91.
Горбаль Н. І., Романишин С. Б., Когут У. І. Імплементація в Україні антимонопольного законодавства Європейського Союзу. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26.2. С. 182–190.
Мовчан А. В. Правове регулювання захисту економічної конкуренції в умовах європейської інтеграції. Право.ua. 2016. № 1. С. 127–131.
Закон України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» від 18 лютого 1992 р. № 2132–XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2132-12
Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 7 червня 1996 р. № 236/96–ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236/96-вр
Рішення АМКУ № 316-р від 21.06.2018. URL: http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalog/document?id=142754&schema=main
Закон України «Про рекламу» від 3 липня 1996 р. № 270/96–ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-вр
Звіти АМКУ за 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 та 2018 роки. URL: http://www.amc.gov.ua/amku/control/main/uk/publish/article/148190
Договір про заснування Європейської Спільноти № 994_017 від 25.03.1957. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_017
Консолідована версія договору про функціонування Європейського Союзу від 25.03.1957. URL: http://old.minjust.gov.ua/section/321
Council Regulation (EC) No. 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations between undertakings (the EC Merger Regulation). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32004R0139
Законодавство Європейського Союзу та держав – членів Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності / О. П. Орлюк, Г. О. Андрощук та ін. Київ : НДІ ІВ НАПрНУ, 2010. 262 с.
Европейская патентная конвенция от 21.04.1961 г. / Международное право в документах. М. : ИНФРА-М, 1997. 86 с.
Андрощук Г. О., Шкляр С. В. Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції. Київ : Юстініан, 2012. 472 с.
Директива 2006/114/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 грудня 2006 року про введення в оману та порівняльну рекламу. URL: http://old.minjust.gov.ua/file/31123.docx

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру