УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Сучасні європейські тенденції розвитку навчання протягом життя
Коваленко Т. В.

Коваленко Т. В. Сучасні європейські тенденції розвитку навчання протягом життя. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 72–77.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-72-77

Розділ: Закордонний досвід

Стаття написана англійською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 331.361

Анотація:
Метою статті є виявлення сучасних тенденцій навчання протягом життя в країнах ЄС і дослідження особливостей формування ключових компетентностей європейських працівників. Визначено, що в політиці європейських країн щодо професійної освіти та навчання протягом життя перспективною тенденцією є наближення професійної освіти до ринку праці. Досліджено основні зміни визначення сутності ключових компетентностей для навчання протягом життя в нормативних документах Європейського Союзу. На основі аналізу законодавчих актів обґрунтовано наступність політики України та вірність європейським принципам щодо вдосконалення освітньої діяльності. Виявлено основні проблеми набуття європейськими працівниками ключових компетентностей і позитивні тенденції поширення навчання протягом життя, а також основні показники його розвитку. Встановлено кількісні та якісні характеристики впровадження навчання протягом життя в країнах ЄС. Висвітлено сучасні інноваційні програми та заходи щодо фінансування безперервного професійного навчання персоналу в європейських країнах. Обґрунтовано необхідність використання європейського досвіду та можливості поширення навчання протягом життя в Україні.

Ключові слова: навчання протягом життя, компетентність, освіта, розвиток, тенденція.

Табл.: 2. Бібл.: 10.

Коваленко Тетяна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту і економіки спорту, Національний університет фізичного виховання і спорту України (вул. Фізкультури, 1, Київ, 03150, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Аветисян П. С. Европеизация образования как инновационный фактор формирования единого образовательного пространства СНГ. URL: http://www.rau.am/downloads/Vestnik2_07/avetisyan.pdf
Айзікова Л. В. Концепція навчання протягом життя в міжнародних документах і дослідженнях. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія «Педагогіка». 2012. Т. 199. Вип. 187. С. 62–64.
Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки: схвалено Розпорядженням КМУ від 17.01.2018 № 67-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-p/page
Красільнікова О. Компетентнісний підхід як основа філософії освіти. Вісник КНТЕУ. 2018. № 1. С. 147–156.
Пуховська Л. П., Ворначев А. О., Леу С. О. Професійний розвиток персоналу підприємств у країнах Європейського Союзу. Київ : ІПТО НАПНУ, 2015. 176 с.
Толочко С. В. Аналіз досвіду країн Європейського Союзу у вирішенні сучасних проблем в освіті й науці. ScienceRise: Pedagogical Education. 2018. № 6. С. 9–15.
Швець І. Б., Федоренко Т. С. Сучасні тенденції поширення професійного навчання протягом життя. Економічний вісник Донбасу. 2013. № 1. С. 208–215.
Annex to the Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. Brussels, 2018. URL: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/annex-recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf
Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. URL: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/factsheet-key-competences-lifelong-learning_en.pdf
Education and Training Monitor 2018 (Country analysis). URL: https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/et-monitor-report-2018_en.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру