УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Аналіз практики функціонування людського капіталу національної економіки
Коломієць В. М.

Коломієць В. М. Аналіз практики функціонування людського капіталу національної економіки. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 78–82.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-78-82

Розділ: Механізми регулювання економіки

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.3::331.101.262

Анотація:
Людський капітал є джерелом інновацій в економіку та основою її розвитку. Він став найціннішим ресурсом національної економіки завдяки тому, що здатний реалізовувати і трансформувати будь-які інші ресурси: знання, навички, здібності, досвід як складові людського капіталу, що відображені в сучасних продуктах, процесах і послугах. Мета статті полягає в тому, щоб показати важливість застосування різноманітних інструментів і способів розвитку людського капіталу в економіці, дослідити функціонування людського капіталу національної економіки. Вдосконалено поняття людського капіталу як «накопиченого потенціалу» громадян, вираженого в їхній освіті, життєвому досвіді, ставленні, навичках, які можуть бути використані для поліпшення поточного й майбутнього економічного і соціального стану. Розвиток людського капіталу розглянуто як функцію управління людськими ресурсами, яка інтегрована з процесами розробки стратегії управління національною економікою та кожної господарської одиниці. Функціонування людського капіталу на рівні національної економіки засновано на вільній конкуренції між найталановитішими співробітниками компанії – носіями людського капіталу. Означено важливість різних інструментів і способів розвитку людського капіталу при розробці стратегії управління в економіці, вплив людського капіталу на інновації та конкурентоспроможність країни. Визначення функціонування людського капіталу національної економіки передбачає упорядкування та систематизацію функцій людського капіталу в стратегії управління національною економікою, що стане предметом подальших досліджень автора.

Ключові слова: людський капітал, національна економіка, розвиток, інструменти, управління.

Бібл.: 18.

Коломієць Вікторія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, докторант, кафедра фінансів та економічної безпеки, Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (вул. Лазаряна, 2, Дніпро, 49010, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Edvinsson L., Malone M. Kapital intelektualny. Warszawa : PWN, 2001.
Ляшенко Н. Є. Електронне портфоліо як засіб формалізації людського капіталу фірми. Управління проектами та розвиток виробництва. 2016. № 4. С. 18–29.
Becker G. S. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. 3rd ed. Chicago : The University of Chicago Press, 1994. 402 p.
Schulz T. W. Investment in Human Capital. The American Economic Review. 1961. Vol. 51. No. 1. Р. 1–17.
Чорна О. А. Інституціональний механізм розвитку людського капіталу підприємств. Научный Вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. 2010. № 1. С. 415–421.
Drucker P. F. Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiebiorczosc. Warszawa : Studio EMKA, 2004. 318 s.
Kolomiiets V., Golovkova L. The Institutional Content of the Human Capital of the National Economy. Baltic Journal of Economic Studies. 2017. Vol. 3. No. 5. P. 289–293. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-5-289-293
Radieva M. Institutional Modernization of the Global Economy. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4. No. 5. P. 283–290. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-5-283-290
Ткач А. А. Институциональные трансформации экономических систем // Трансформаційні процеси в економіці України: інституціональний контекст : монографія / за ред. М. М. Радєвої. Мелітополь, 2018. С. 71–140. DOI: https://doi.org/10.32901/978-966-2489-64-4/2018
Ткач Т. Профессиональное выгорание у менеджеров. Nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy. 2016. Zeszyt 47. No. 3. Р. 260–273.
Davenport Th. H. Zarzadzanie pracownikami wiedzy. Krakow : Wolters Kluwer, 2007. 176 s.
Penc J. Strategie zarzadzania. Warszawa : Agencja Wydawnicza Placet, 1995. 224 s.
Ali M., Egbetokun A., Memon M. Human Capital, Social Capabilities and Economic Growth. Economies. 2018. Vol. 6. Issue 2. Р. 1–18. DOI: https://doi.org/10.3390/economies6010002
Siddiqui A., Rehman A. The Human Capital and Economic Growth Nexus: in East and South Asia. Applied Economics. 2016. Vol. 49. Issue 28. Р. 2697–2710. DOI: https://doi.org/10.1080/00036846.2016.1245841
Ляшенко П. А. Діапазон розуміння економічного розвитку регіону. Управління проектами та розвиток виробництва. 2017. № 2. С. 122–126. URL: http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/62/9.pdf
Mahmood H., Alkahtani N. Human Resource, Financial Market Development and Economic Growth in Saudi Arabia: A Role of Human Capital. Economic Annals-XXI. 2018. Vol. 169. Issue 1–2. P. 31–34. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V169-06
Богданов Р. І. Інституціональні можливості узгодження економічних інтересів у системі економічної безпеки підприємства. Бізнес Інформ. 2018. № 11. C. 42–47.
Жилінська О. І., Аксьом Г. І. Методологічний інструментарій дослідження інституційних впливів на організації. Бізнес Інформ. 2018. № 8. C. 20–26.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру