УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Сучасні інституційні форми державного регулювання інноваційного розвитку
Жукова Л. М.

Жукова Л. М. Сучасні інституційні форми державного регулювання інноваційного розвитку. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 83–91.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-83-91

Розділ: Механізми регулювання економіки

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.341.1:338.242.4

Анотація:
Метою статті є комплексне дослідження сучасних інституційних форм державного регулювання інноваційного розвитку. Здійснено науковий пошук інноваційних рішень та механізмів інноваційного розвитку, які забезпечують інституційний статус держави. Виявлено, що в умовах зростаючих соціально-інституційних розривів постало питання про активізацію інновацій, які мають відповідати цілеспрямованому переходу України на європейський шлях розвитку. Проаналізовано механізми реалізації інноваційного розвитку в Україні, розглянуто можливості застосування сучасних інституційних форм державного регулювання економіки. Доведено, що головною перешкодою відновлення інноваційної активності та реалізації потенціалу інноваційного розвитку економіки є відсутність системного підходу, в основі якого має бути комплексне поєднання інституційних механізмів, які визначають поточні та стратегічні перспективи розвитку інноваційної діяльності та використання її результатів з метою інклюзивного зростання України. Визначено інструменти впливу держави на технологічний розвиток, а також на проблеми, які країна повинна вирішувати для збереження та розвитку національної ідентичності як основи своєї суб’єктності. Обґрунтована необхідність спрямування дій економічної влади на забезпечення нового етапу в розвитку економіки України, який має базуватися на популяції креативних ідей з утвердження інноваційно-модернізаційного розвитку. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є обґрунтування питань щодо визначення проблем інноваційного розвитку як чинника попиту на економічну владу держави.

Ключові слова: інституційні зміни, державне регулювання, інноваційний розвиток, фінансування інноваційної діяльності, інноваційні технології.

Рис.: 2. Табл.: 3. Бібл.: 17.

Жукова Лариса Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця та ін. ; НАН України. Київ, 2015. 336 с.
Яненкова І. Г. Технології управління в умовах економіки знань. Управління розвитком. 2008. № 20. С. 146–149.
Підоричева І. Інноваційна економіка – це економіка нестандартних рішень // Дзеркало тижня. Україна. 2015. 6 листопада. URL: https://dt.ua/article/print/macrolevel/innovaciyna-ekonomika-ce-ekonomika-nestandartnih-rishen-_.html
Кононенко К. А., Гончарук А. З., Кошовий С. А. Далекосхідний вектор як важливий елемент зовнішньої політики України : аналітична доповідь. Київ : НІСД, 2017. 66 с.
Україна у цифрах у 2017 році : стат. збірник / Державна служба статистики України ; за ред. І. Є. Венгера. Київ : ТОВ «Вид-во «Консультант», 2018. 241 с.
Наукова та інноваційна діяльність України : стат. збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2018. 178 с.
Ляшенко О. М. Результативність бюджетного фінансування наукових досліджень в Україні. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/biudzhet_fin-58b32.pdf
Закон України «Про інноваційну діяльність» : від 04.07.2002 р. № 40-ІV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=40-15
Стан інноваційної діяльності та діяльності у сфері трансферу технологій в Україні у 2017 році : аналітична довідка / Т. В. Писаренко, Т. К. Кваша та ін. Київ : УкрІНТЕІ, 2018. 98 с.
Молдован О. О., Єгорова О. О. Щодо вдосконалення бюджетно-податкових інструментів стимулювання інноваційної діяльності в Україні : аналітична записка. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1104/
Інноваційні моделі провідних країн світу. URL: http://www.nas.gov.ua/siaz/Ways_of_development_of_Ukrainian_science/article/14016.2.1.001.pdf
Заварухин В. П., Корчмар Л. Л., Рубвальтер Д. А., Руденский О. В. Механизмы косвенного финансирования инновационной деятельности: налоговые режимы, льготы и кредиты в странах ОЭСР. Информационно-аналитический бюллетень ЦИСН. 2006. № 4. С. 1–107.
Варналій З. С., Романюк М. В. Податкове стимулювання інноваційного розвитку України. Стратегічні пріоритети. 2017. № 4. С. 5–15.
Щодо реформування податкових інструментів стимулювання господарської діяльності в Україні : аналітична записка. URL: http://www.niss.gov.ua/articles/1422/
Warwick K., Nolan A. Evaluation of Industrial Policy // In: OECD Science, Technology and Industry Policy Papers No. 16. 2014. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/evaluation-of-industrial-policy_5jz181jh0j5k-en
Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 р. № 922-VIII. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19/page2
Звіт сфери публічних закупівель за 2017 рік / Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. URL: http://bit.ly/2HdLIth

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру