УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Маркетингові дослідження як інструмент визначення стратегічних напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства у сфері товарної політики
Летуновська Н. Є., Сигида Л. О.

Летуновська Н. Є., Сигида Л. О. Маркетингові дослідження як інструмент визначення стратегічних напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства у сфері товарної політики. Бізнес Інформ. 2019. №4. C. 97–105.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-4-97-105

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 65.011.12:339.138

Анотація:
У статті доведено, що маркетингові дослідження є невід’ємною складовою підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання, зокрема для тих, що працюють на промисловому ринку. Зазначено, що традиційні форми ринкових досліджень поступово втрачають свою актуальність, тому все більшу популярність набувають нестандартні, осучаснені підходи до проведення ринкового аналізу. Наведено новітню класифікацію маркетингових досліджень. Крім того, здійснено класифікацію товарів-інновацій з наданням прикладів підприємств, які виробляють таку продукцію на українському ринку. Авторами розроблено матрицю, що дає можливість наочно з’ясувати роль маркетингових досліджень при виведенні на ринок нової чи вдосконаленої продукції для різних сегментів ринку. Перелічено особливості реалізації маркетингових досліджень на ринку В2В. У ході реалізованого на практиці маркетингового дослідження у сфері виробництва машинобудівної продукції побудовано карту консенсусу очікувань споживача та можливостей виробника з виділенням проблемних зон для подальшого розвитку параметрального наповнення товарних одиниць.

Ключові слова: маркетингові дослідження, товар-інновація, товарна інноваційна політика, промислове виробництво, машинобудування.

Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 19.

Летуновська Наталія Євгенівна – кандидат економічних наук, асистент, кафедра маркетингу та управління інноваційною діяльністю, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, 40007, Україна)
Email: [email protected]
Сигида Любов Олексіївна – кандидат економічних наук, старший викладач, кафедра маркетингу, Сумський державний університет (вул. Римського-Корсакова, 2, Суми, 40007, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Єрешко А. І., Сотніков Ю. М. Перспективи використання маркетингових онлайн-досліджень в інноваційному розвитку економіки регіону. Бізнес-навігатор. 2018. № 2. С. 63–66.
Демків Я. В. Методичні підходи до проведення досліджень споживчих потреб на ринках високотехнологічних товарів. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11054/1/07.pdf
Зозульов О. В., Василенко А. Т. Аналіз поведінки споживачів на промисловому ринку для формування торгової пропозиції. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2017. № 4. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/108742/103688
Окландер М. А., Окландер Т. О., Педько І. А. Маркетингові дослідження інновацій та підприємницькі ризики : монографія. Одеса : Астропринт, 2017. 284 с.
Пересадько Г. О. Методологічні засади маркетингових досліджень ринку збуту продукції промислових підприємств України : дис. … д-ра екон. наук. Суми, 2017. 494 с.
Ратинський В. В. Особливості маркетингових досліджень на ринку товарів промислового призначення. Інноваційна економіка. 2013. № 6. С. 229–234.
Teletov A., Nagornyi Ie., Nikonets M. Innovative approaches in marketing studies of industrial and technology production. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 2. С. 57–66.
Яшкіна О. І. Маркетингові дослідження перспектив інноваційної діяльності машинобудівного підприємства. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2016. № 13. URL: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80367/76005
Allsop D. T., Bassett B. R., Hoskins J. A. Word-of-Mouth Research: Principles and Applications. Journal of Advertising Research. 2007. P. 398–411. URL: http://versatilesolutionsbb.com/web_documents/word_of_mouth_research_jar_dec-07.pdf
Belulaj A., Celion Fr. Industrial Buyer Behavior. A Study of the Industrial Buying Behavior in Life Science Organizations When Faced With a Radical Innovation. Uppsala Universitet, 2011. 49 p.
Deshpande R., Zaltman G. Factors Affecting the Use of Market Research Information: A Path Analysis. Journal of Marketing Research. 1982. Vol. 19. Issue 1. P. 14–31. URL: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002224378201900102
Окландер М. А., Окландер Т. О., Яшкіна О. І. Тенденції маркетингових досліджень: онлайн панелі та онлайн спільноти. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 118–129.
Офіційний сайт компанії Hybro. URL: https://hybro.ua/
Greenbook Research Industry Trends Report 2018. URL: https://www.greenbook.org/grit
Дослідження ринку показало, що великим промисловим компаніям потрібно прискорити впровадження ІТ-технологій. URL: http://parus.ua/ua/133/2694/
Нагорний Є. І. Науково-методичні засади маркетингового тестування промислової інноваційної продукції : дис. … канд. екон. наук. Суми, 2011. 272 с.
Method for carrying out marketing and sociological research (touchpol method). URL: https://worldwide.espacenet.com/ publicationDetails/biblio?II=5&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20030115&CC=UA&NR=53603C2&KC=C2
Офіційний сайт компанії Touchpoll Research. URL: http://touchpoll.com.ua
Лилик І. Ринок маркетингових досліджень в Україні 2017 рік: експертна оцінка та аналіз УАМ. Маркетинг в Україні. 2018. № 1. С. 4–24.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру