УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Моделювання і прогнозування циклічної поведінки дискретного часового ряду за методом ковзного фокусу
Дмитренко О. В., Іващенко П. О.

Дмитренко О. В., Іващенко П. О. Моделювання і прогнозування циклічної поведінки дискретного часового ряду за методом ковзного фокусу. Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 106–110.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-106-110

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.341

Анотація:
Запропоновано й обґрунтовано новий метод моделювання і прогнозування дискретного часового ряду за допомогою методу ковзного фокуса. Ідея методу полягає у використанні фокального параметра як кількісного оцінювача форми параболічного відрізку тренду часового ряду. Оскільки фактичний ряд значень цього показника за характером циклічності нагадує послідовність «інноваційних» ковшів (джезв), виникла ідея використати фокуси відрізків парабол, що апроксимують ці ковші. Обрано найпростіший метод подвійних ковзних середніх третього порядку. За допомогою методу ковзного фокуса можливе отримання не тільки точкових або інтервальних прогнозів, а й більш складних, наприклад, відрізків парабол. Метод прогнозування за допомогою ковзного фокусу надав можливість змалювати узагальнюючу картину динаміки досліджуваного процесу, що продемонстровано на прикладі чинника «Інноваційна активність підприємств України». Він дозволив спрогнозувати активізацію інноваційної діяльності в Україні на період до 2024 року.

Ключові слова: ковзний фокус, інноваційна активність, подвійне ковзне середнє.

Рис.: 1. Табл.: 2. Формул: 1. Бібл.: 18.

Дмитренко Олександр Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]
Іващенко Петро Олексійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра статистики, обліку і аудиту, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Наукова та інноваційна діяльність України, 2017 рік. Київ : Державна служба статистики України, 2018. 178 с.
Статистичний щорічник України за 2017 рік. Київ : Державна служба статистики України, 2018. 541 с.
Статистична інформація / Економічна статистика / Наука, технології та інноваційна діяльність (1990–2016) / Загальний обсяг витрат за напрямами інноваційної діяльності // Державна служба статистики України. URL: http//www.ukrstat.gov.ua/
Посохов І. М., Іващенко П. О., Іванова В. Б. Циклічність інноваційної активності підприємств України // Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку : матеріали ХVІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 24 трав. 2018 р.). Хмельницький : ХУУП, 2018. С. 44–48.
Luis Antonio de Santa-Eulalia Travail, Neumann D., Klasen J. A Simulation-Based Innovation Forecasting Approach Combining the Bass Diffusion Model, the Discrete Choice Model and System Dynamics. An Application in the German Market for Electric Cars // The Third International Conference on Advances in System Simulation SIMUL 2011. Barcelona, Spain. October 23–29, 2011. P. 81–87.
Лукашин Ю. П., Рахлина Л. И. Современные направления статистического анализа взаимосвязей и зависимостей. М. : ИМЭМО РАН, 2012. 54 с.
Грудцина Ю.В. Інноваційна діяльність в Україні: аналіз і прогнозування. Бізнес Інформ. 2019. № 2. С. 78–84.
Светуньков И. С. Краткосрочное прогнозирование социально-экономических процессов с использованием модели с коррекцией. Бизнес Информ. 2011. № 5 (1). С. 109–114.
Клебанова Т. С., Рудаченко О. О. Прогнозування показників фінансової діяльності підприємства житлово-комунального господарства за допомогою адаптивних моделей. Бізнес Інформ. 2015. № 1. С. 143–149.
Meek C., Chickering D.M., Heckerman D. Autoregressive Tree Models for Time-Series Analysis. Proceedings of the Second International SIAM Conference on Data Mining. Arlington, VA: SIAM, 2002. Р. 229–244.
Чучуева И. А. Модель прогнозирования временных рядов по выборке максимального подобия : дис. .... канд. техн. наук : 05.13.18. М., 2012. 155 с.
Кулинич О. І. Вибір найкращого статистичного рівняння залежності // Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку : зб. текстів доп. за матеріалами ХVІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 24 трав. 2018 р.). Хмельницький : ХУУП, 2018. С. 4–7.
Кулинич Р. О. Економічні нормативні та прогнозні розрахунки методом статистичних рівнянь залежностей // Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку : зб. текстів доп. за матеріалами ХVІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 24 трав. 2018 р.). Хмельницький : ХУУП, 2018. С. 10–15.
Іващенко П. О., Глушач Ю. С., Іванова В. Б. Квазіадаптивне прогнозування інноваційної діяльності підприємств України. Бізнес Інформ. 2018. № 6. С 180–185.
Давнис В. В., Тинякова В. И. Адаптивные модели: анализ и прогноз в экономических системах. Воронеж : ВГУ, 2006. 380 с.
Денисенко В. И. Эмпириометрия : учеб. пособие. Владимир : Изд-во ВлГУ, 2017. 124 с.
Гур’янова Л. С., Клебанова Т. С., Сергієнко О. А., Прокопович С. В. Економетрика : навч. посіб. для студентів напряму підготовки «Економічна кібернетика» всіх форм навчання. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 384 с.
Ханк Д. Э., Уичерн Д. У., Райте А. Д. Бизнес-прогнозирование. М. : Вильямс, 2017. 656 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру