УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Огляд світових безготівкових систем оплати проїзду в громадському транспорті
Сухонос М. К., Стаматін О. В.

Сухонос М. К., Стаматін О. В. Огляд світових безготівкових систем оплати проїзду в громадському транспорті. Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 129–135.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-129-135

Розділ: Економіка транспорту і зв'язку

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.342.3

Анотація:
Мета статті полягає в аналізі світових тенденцій розвитку електронних безготівкових систем оплати задля обґрунтування доцільності використання безготівкового розрахунку за проїзд в міському електротранспорті України, а також для налагодження чіткого контролю за пасажирооборотом у сфері надання транспортних послуг шляхом запровадження відповідних систем, що дасть змогу, з одного боку, вирішити питання зі збором виручки а, з другого – оптимізувати маршрутну мережу наземного електротранспорту, а також ущільнити та раціоналізувати графіки руху поїздів метрополітену. Проаналізовано сучасний стан наявних у світі (Європа, Азія, приклади по Африці та Латинській Америці) систем оплати проїзду та обліку пасажирів у громадському транспорті. Обґрунтовано необхідність якомога скорішого запровадження подібних систем в усіх містах України, де є громадський транспорт.

Ключові слова: громадський транспорт, автоматизована система оплати проїзду, система обліку пасажирів.

Рис.: 1. Бібл.: 34.

Сухонос Марія Костянтинівна – доктор технічних наук, професор, проректор, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова (вул. Маршала Бажанова, 17, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]
Стаматін Олександр В’ячеславович

Список використаних у статті джерел

Палант А. Ю. О подготовке к внедрению проекта АСКП в г. Харькове. Формування ринкових відносин господарювання в міському електротранспорті : інформ.-аналіт. зб. 2008. Вип. 3/4. С. 69–70.
Палант О. Ю. Моделювання процесів економічної підтримки розвитку міського електротранспорту // Проблемы информатики и моделирования : материалы 9-й Междунар. науч.-техн. конф. Харьков : НТУ «ХПИ», 2010. С. 68.
Дывынец О. Л., Карпенко Ю. А., Палант А. Ю. Концепция применения автоматизированной оплаты проезда в крупных городах Украины // Транспортные системы мегаполисов и крупных городов. Концепция перспективного развития транспортной системы г. Харькова : материалы Междунар. конф. Харьков : ХНАГХ, 2010. С. 97–102.
Палант О. Ю. Логістика транспортного комплексу регіону (перспективи інвестування та інноваційного розвитку) : монографія. Харків : Золоті сторінки, 2012. 168 с.
Палант О. Ю. Інноваційне впровадження автоматизованої системи оплати проїзду в мегаполісах України // Актуальні питання інтелектуальної власності та інноваційного розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Харків : НДІ ПЗІР, 2012. С. 338–341.
Палант О. Ю. Концепція застосування автоматизованої системи оплати проїзду в міському електротранспорті в крупних містах України // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. Алушта : ХО НТТ КГ та ПО : ХНУМГ, 2013. С. 132–135.
Паламарчук Н. Переваги та недоліки електронної сплати за проїзд у громадському транспорті // Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств-надавачів послуг громадського транспорту: актуальні проблеми та європейський досвід їх вирішення : зб. тез доп. І Всеукраїн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнар. участю (м. Тернопіль, 19 квіт. 2018 р.). Тернопіль : ТНЕУ, 2018. С. 86–89.
Біліченко В. В. та ін. Аналіз проблем при впровадженні єдиного електронного квитка на громадському транспорті. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/21900/material2018-25-27.pdf?sequence=1
Мельник Т. А. Лізинг як джерело фінансування впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2017. Вип. 32. С. 171–180.
Чайковський Я. І. Платіжна картка як інноваційний засіб оплати транспортних послуг // Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств-надавачів послуг громадського транспорту: актуальні проблеми та європейський досвід їх вирішення : зб. тез доп. І Всеукраїн. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнар. участю [м. Тернопіль, 19 квіт. 2018 р.]. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. С. 122–125.
Водовозов Е. Н., Палант А. Ю. Инновационные подходы к внедрению единого электронного билета в г. Харькове // Інноваційні підходи і сучасна наука : зб. наук. пр. «Велес» за матеріалами IV Міжнар. конф. Київ, 2018. Ч. 3. С. 10–18.
Водовозов Є. Н., Палант О. Ю. Аналіз можливостей впровадження е-квитка в наземному громадському транспорті. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. 2018. Вип. 1 (51). С. 182–185.
Водовозов Є. Н., Палант О. Ю. Актуальні питання розробки проекту електронного квитка // Innovation management in marketing: modern trends and strategic imperatives. Poznan, 2018. С. 65–67.
Палант О. Ю., Стаматін О. В. Інноваційна система оплати проїзду в громадському транспорті: проблеми створення і функціонування // Підтримка підприємництва та інноваційної економіки в праві ЄС, Латвії та України : зб. наук. пр. за матеріалами ІІ Міжнар. міжгалуз. конф. Рига, 2019. С. 22–26.
Arnone M. et al. The Potential of E-ticketing for Public Transport Planning: The Piedmont Region Case Study. Transportation Research Procedi. 2016. Vol. 18. Р. 3–10. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146516307542
Lu Y. et al. Who uses smart card? Understanding public transport paymentpreference in developing contexts, a case study of Manila's LRT-1. IATSS Research. 2019. Vol. 43, Issue 1. P. 60–68. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0386111218300670
Puhe M. Integrated Urban E-ticketing Schemes – Conflicting Objectives of Corresponding Stakeholders. Maike Puhe. Transportation Research Procedia. 2014. Vol. 4. P. 494–504. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146514003214
Olivkov? I. Comparison and Evaluation of Fare Collection Technologies in the Public Transport. Procedia Engineering. 2017. Vol. 178. Р. 515–525. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817300991
Fontes T. et al. Mobile payments adoption in public transport. Transportation Research Procedia. 2017. Vol. 24. Р. 410–417. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146517303745
Дикань В. Л., Єлагін Ю. В. Інноваційні тенденції розвитку бізнес-процесів приміських пасажирських перевезень. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2016. № 53. С. 9–14.
Електронний квиток у громадському транспорті. Як це працює в Тернополі. URL: https://hromadske.ck.ua/elektronnyj-kvytok-u-gromadskomu-transporti-yak-tse-pratsyuye-v-ternopoli/
Миколайчук О. За проїзд в транспорті Тернополя можна розрахуватися банківською карткою. URL: http://www.gazeta1.com/statti/za-proyizd-u-transporti-ternopolya-mozhna-rozrahuvatysya-bankivskoyu-kartkoyu/
Chau P. Y., Poon S., Octopus: an e-cash payment system success story, Commun. ACM. 2003. Vol. 46 (9). Р. 129–133.
Ho K. K., See-To E. W. K. Credit card. PACIS, 2010. 42 р.
Jang W. Travel time and transfer analysis using transit smart card data. Transportation Research Record. 2010. URL: https://journals.sagepub.com/doi/10.3141/2144-16
Gong H., Jin W., Analysis of urban public transit pricing adjustment program evaluation based on trilateral game. Procedia Social and Behavioral Sciences. 2014. Vol. 138. Р. 332–339.
Chakirov A., Erath A. Use of public transport smart card fare payment data for travel behavior analysis in Singapore. Arbeitsberichte / IVT, 2011. 729 р.
Yoon D. The trend and user behaviors of Japan`s IC-Card system // Waveform Diversity and Design Conference, 2009 International, IEEE 2009, February. Р. 183–187.
Almselati A. S. I., Rahman R. A. O. K., Jaafar O. An overview of urban transport in Malaysia. Social Sciences. 2011. Vol. 6 (1). Р. 24–33.
Sharaby N., Shiftan Y. The impact of integration on travel behavior and transit ridership. Transport Policy. 2012. Vol. 21. Р. 63–70.
East Japan Railway Company, Suica, viewed 25 August, 2018. URL: https://www.jreast.co.jp/e/pass/suica.html 2018
Octopus, Standard Octopus, viewed 25 August, 2018. URL: https://www.octopus.com.hk/en/consumer/octopus-card/products/on-loan/standard.html
Мороз О. Закордонний досвід організації транспортного обслуговування населення в містах. Економічний аналіз. 2013. Т. 12 (1). С. 222–225. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2013_12(1)__46
Автоматизированная система оплаты проезда // LOT Group. URL: http://lotgroup.eu/ru/product/smart-city/afc/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру