УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретичні засади формування механізму управління фінансовими ресурсами підприємства
Ромашко О. М., Бариляк В. О.

Ромашко О. М., Бариляк В. О. Теоретичні засади формування механізму управління фінансовими ресурсами підприємства. Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 180–184.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-180-184

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 358.15

Анотація:
Метою статті є формулювання власного визначення механізму управління фінансовими ресурсами та розробка концептуальних засад цього механізму. Фундаментальною метою фінансового менеджменту є забезпечення зростання вартості підприємства та створення доданої грошової вартості, що забезпечується ефективним управлінням процесом формування та використання фінансових ресурсів. Це зумовлює актуальність дослідження сутності механізму управління фінансовими ресурсами і структуризації складових цього поняття. Саме тому новим і важливим у теоретико-методологічному плані є розкриття сутності категорії «механізм управління фінансовими ресурсами підприємства», що розглядається в цьому дослідженні як взаємопов’язана сукупність організаційних та економічних елементів управління формуванням і використанням фінансовими ресурсами, які забезпечуватимуть ефективність діяльності, конкурентоспроможність і фінансову стійкість, умови сталого розвитку не тільки в короткостроковому, а й у довгостроковому періоді. Виділено й охарактеризовано основні складові елементи цього механізму. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є удосконалення системи управління фінансовими ресурсами на конкретному підприємстві.

Ключові слова: механізм, фінансові ресурси, управління.

Табл.: 1. Бібл.: 10.

Ромашко Олександра Михайлівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра фінансів, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76019, Україна)
Email: [email protected]
Бариляк Василина Олександрівна – студент, Інститут економіки та менеджменту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (вул.Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76019, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Курінна О. В. Теоретичні аспекти формування та використання фінансових ресурсів підприємства. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія : Економіка. 2013. Вип. 2. С. 140–148.
Траченко К. Р. Механізм управління фінансовими ресурсами підприємства. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fm/all-fm-2018/paper/viewFile/3927/ 3246
Ромашко О. М. Сутність організаційно-економічного механізму діяльності підприємства // Актуальні напрямки забезпечення ефективності економіки України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 8–9 квіт. 2016 р.). Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2016. Ч. 2. С. 89–93.
Прушківська Е. В., Санакоєва М. А. Напрями вдосконалення, формування та використання фінансових ресурсів на підприємстві. Економічні науки. 2010. № 3. С. 256–262.
Гаврилко П. П. Вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства на сучасному етапі розвитку економіки України. Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. 2016. Т. 21. Вип. 3. С. 131–134.
Рудченко І. В. Удосконалення механізму управління фінансовими ресурсами підприємства. Сучасні питання економіки і права. 2011. Вип. 1. С. 16–19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spep_2011_1_5
Дідик Л. М. Фінансовий механізм управління діяльністю сучасного підприємства. Економічний вісник Національного гірничого університету. 2011. № 2. С. 92–100. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2011_2_14.
Костирко Л. А. Фінансовий механізм сталого розвитку підприємств: стратегічні орієнтири, системи забезпечення, адаптація : монографія. Луганськ : Ноулідж, 2012. 474 с.
Лукіна Ю. В. Формування та реалізація стратегії управління фінансами підприємства. Фінанси України. 2006. № 3. С. 113–118.
Траченко К. Р. Вдосконалення системи управління фінансовими ресурсами. URL: file:///C:/Users/user/Downloads/1958-6927-1-PB%20(2).pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру