УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Оцінювання конкурентоспроможності системи управління персоналом з використанням інструментарію бенчмаркінгу
Цимбалюк С. О., Пінчук В. О.

Цимбалюк С. О., Пінчук В. О. Оцінювання конкурентоспроможності системи управління персоналом з використанням інструментарію бенчмаркінгу. Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 197–203.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-197-203

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 3

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 331.552/331.108

Анотація:
Метою роботи є визначення змістових характеристик системи управління персоналом, розробка методичних засад та оцінювання конкурентоспроможності системи управління персоналом банківських установ з використанням інструментарію бенчмаркінгу. Запропоновано здійснювати оцінювання конкурентоспроможності системи управління персоналом на основі інструментарію бенчмаркінгу, що передбачає порівняння власних HR-практик із практиками основних конкурентів і визначення на цій основі кращих практик з управління персоналом. Стаття містить методичні засади оцінювання конкурентоспроможності системи управління персоналом з використанням інструментарію бенчмаркінгу, які апробовано на прикладі банківських установ. На основі порівняння систем управління персоналом банківської установи – об’єкта дослідження та компаній-лідерів встановлено конкурентні позиції досліджуваного банку. За результатами оцінювання окреслено напрями підвищення привабливості банку на ринку праці.

Ключові слова: управління персоналом, система управління персоналом, конкурентоспроможність системи управління персоналом, оцінювання конкурентоспроможності системи управління персоналом, бенчмаркінг.

Рис.: 1. Табл.: 3. Формул: 1. Бібл.: 15.

Цимбалюк Світлана Олексіївна – доктор економічних наук, доцент, професор, кафедра управління персоналом та економіки праці, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]
Пінчук Владислав Олександрович – студент, факультет управління персоналом, соціології та психології, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Аніщенко Л. О. Система управління персоналом промислових підприємств в умовах тривалої кризи. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 10. С. 257–262.
Балабанова Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом : підручник. Київ : Центр навч. літ, 2011. 468 с.
Ведерніков М. Д., Базалійська Н. П. Інноваційні технології управління персоналом промислового підприємства. Держава та регіони. 2018. № 3 (102). С. 72–78.
Гудзь Ю. Ф. Методичні аспекти бенчмаркінгової стратегії підприємства. Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. 2013. Т. 18. Вип. 4/1. С. 137–141.
Гут Л. В., Попович Н. М., Савицька Л. Т. Щодо питання проблем управління персоналом підприємств торгівлі. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. 2011. Вип. 4. С. 265–268.
Дідур Г. І. Підсистема управління персоналом як складова менеджменту аграрних організацій. Економічний аналіз. 2018. Т. 28. № 1. С. 223–230.
Карась О. Бенчмаркінг – інструмент розвитку конкурентних переваг. Журнал європейської економіки. 2016. Т. 15. № 4. С. 468–475.
Морщенок Т. С. Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємницьких структур. Економіка та суспільство. 2017. № 9. С. 533–540.
Погорєлова Т. О., Ігнатьєва Ю. І. Система управління персоналом як основний елемент системи управління підприємством. Вісник НТУ «ХПІ». Серія «Технічний прогрес та ефективність виробництва». 2013. № 21 (994). С. 127–134.
Продан І. О. Становлення системи управління персоналом підприємства на інноваційних засадах. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 776. С. 61–66.
Стрехова С. В. Взаємозв’язок і взаємообумовленість елементів системи управління персоналом. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 6 (132). С. 225–233.
Управління персоналом : підручник / за ред. В.М. Данюка. Київ : КНЕУ ; Краматорськ : НКМЗ, 2014. 666 с.
Христенко О. В. Застосування бенчмаркінгу в системі управління підприємством. Фінансовий простір. 2018. № 1 (29). С. 153–158.
Armstrong M. Human resource management practice. London : Kogan Page, 2006. 1024 p.
Reider R. Benchmarking Strategies: A Tool for Profit Improvement. NY : John Wiley & Sons, 2000. 288 p.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру