УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Перспективи розвитку експорту України за умов євроінтеграції
Пугачевська К. С., Рупчева А. О.

Пугачевська К. С., Рупчева А. О. Перспективи розвитку експорту України за умов євроінтеграції. Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 29–37.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-29-37

Розділ: Міжнародні економічні відносини

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 339.372

Анотація:
Мета дослідження полягає в оцінці ключових тенденцій експорту України в умовах євроінтеграції. Проаналізовано показники зовнішньої торгівлі України та країн ЄС. Оцінено товарну та географічну структуру вітчизняного експорту. Проаналізовано рівень використання тарифних квот на експорт до ЄС. Ідентифіковано основні проблеми при виході вітчизняних підприємств на європейські ринки. Обґрунтовано, що оскільки митні тарифи між Україною та ЄС будуть скасовані майже повністю, нетарифні бар’єри у подальшому залишатимуться ключовою перешкодою для розвитку торгівлі. Отже, вітчизняне законодавство потребує гармонізації з європейським, що може бути досягнуто через транспонування стандартів ЄС, скасування застарілих радянських норм, зміцнення інституціонального потенціалу та ін. Перспективами подальших досліджень у цьому напрямі є проблематика пошуку резервів зростання експортної орієнтованості окремих видів економічної діяльності, у тому числі за рахунок просування вітчизняного експорту на європейських ринках.

Ключові слова: експорт, експортна орієнтованість, експорт-промоушн, імпортна залежність, конкурентоспроможність підприємства.

Рис.: 2. Табл.: 4. Бібл.: 17.

Пугачевська Катерина Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]
Рупчева Анастасія Олександрівна – студент, факультет міжнародної торгівлі та права, Київський національний торговельно-економічний університет (вул. Кіото, 19, Київ, 02156, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/984_011
Консолідовані версії Договору про Європейський Cоюз та Договору про функціонування Європейського Союзу з протоколами та деклараціями від 25.03.1957 № 994_b06. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_b06
Алгоритм експорту. Що потрібно знати українському експортеру // Alexandrov & Partners. URL: http://loga.gov.ua/sites/default/files/collections/kniga-algoritm-eksportu.pdf
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Протокол 1 – щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва. URL: https://eu-ua.org/tekst-uhody-pro-asotsiatsiiu/protokoly/pokhodzhennia-tovariv
Інформація ДФСУ щодо митного оформлення. URL: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed
Taxation and Customs Union. URL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation
Tariff quota consultation. URL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/quota_consultation.jsp
Дідух М. М. Практичний довідник аграрного експортера до ЄС. 2016. 141 с. URL: http://agritrade-ukraine.com/images/ATU/Бібліо/Практичний_довідник.pdf
Служба підтримки експорту ЄС. URL: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm
Політика якості ЄС. URL: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm
Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні : кол. моногр. / за ред. М. І. Скрипниченко. Київ, 2015. 544 с.
Біла книга Як реалізовувати експортний потенціал України за умов глобалізації / за ред. І. Бураковський, В. Мовчан та ін. Київ, 2016. URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/Books/2016/White_book_export_UKR_2016.pdf
Емерсон М., Мовчан В. Поглиблення відносин між ЄС та Україною: Що? Чому і Як? Київ, 2016. 255 с. URL: http://www.3dcftas.eu/uk/publications/key/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD-%D0%BC%D1%96%D0%B6-%D1%94%D1%81-%D1%82%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BE%D1%8E-%D1%89%D0%BE-%D1%87%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%96-%D1%8F%D0%BA
Бураковський І. Український експорт: підсумки 2016 року та погляд в майбутнє. URL: http://www.ier.com.ua/ua/publications/articles?pid=5503
Центр підтримки експортерів Постійного представництва України при Європейському Союзі. URL: http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/Ukraine+-+EU+export-import+helpdesk+/ contact+us
Сизоненко Ю., Холод І. Вихід на ринок ЄС після підписання Угоди про асоціацію: Топ-5 перспектив і Топ-5 викликів для українських експортерів. URL: http://averlex.com.ua/ua/blog/ygoda-pro-asociaciu-top-5-perspektiv-ta-viklikiv

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру