УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Пріоритетні аспекти інвестиційної привабливості України
Болгарова Н. К., Паневник Т. М.

Болгарова Н. К., Паневник Т. М. Пріоритетні аспекти інвестиційної привабливості України. Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 56–61.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-56-61

Розділ: Інвестиційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.322

Анотація:
Визначено актуальність дослідження, що спрямоване на визначення пріоритетних аспектів інвестиційної привабливості України. Розглянуто місце України у світовому рейтингу за рівнем ВВП на душу населення. Обґрунтовано потребу покращення інвестиційної привабливості країни. Розглянуто теоретичні положення, що висвітлюють сутність інвестиційної привабливості. Розглянуто основні світові визначення інвестиційної привабливості на основі пріоритетних рейтингів та індексів та місце України за цими рейтингами. Проведено аналіз пріоритетних показників інвестиційної привабливості України, а саме прямих іноземних інвестицій та капітальних інвестицій. Проаналізовано динаміку прямих іноземних інвестицій, визначено структуру надходження акціонерного капіталу від основних країн-інвесторів. Виявлено основні макроекономічні чинники, що сприятимуть зростанню прямих іноземних інвестицій. Визначено провідні види економічної діяльності за обсягами освоєння капітальних інвестицій та підтверджено високий рівень диверсифікації економіки України. Запропоновано шляхи покращення інвестиційної привабливості України.

Ключові слова: інвестиційна привабливість, інвестиції, прямі іноземні інвестиції, капітальні інвестиції.

Рис.: 2. Табл.: 1. Бібл.: 17.

Болгарова Наталя Костянтинівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної теорії, Національний університет біоресурсів і природокористування України (вул. Героїв Оборони, 15, Київ, 03041, Україна)
Email: [email protected]
Паневник Тетяна Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра прикладної економіки, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ, 76019, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/2018/
Хаєцька О. П., Вертелецький М. В. Аналіз динаміки ВВП України та інших країн світу. Ефективна економіка. 2018. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6067
Infolight – інформаційно-аналітичний центр. URL: http://infolight.org.ua/
Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика : навч. посіб. Київ : Вікар, 2002. 374 с.
Асаул А. Формування інвестиційного клімату. Економіка України. 2002. № 4. С. 83–87.
Носова О. В. Інвестиційна привабливість України: генезис, напрямки розвитку. Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. 2011. № 2. С. 285–293. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_2011_2_41
Петкова Л., Проскурін В. Муніципальні інвестиції та кредити : навч. посіб. Київ : [б. в.], 2006. 158 с.
Лях А. П., Бондаренко Н. А. Инвестиционная привлекательность региона и ее составляющие. Ученые заметки ТОГУ. 2015. Т. 6. № 4. С. 58–60.
Doing business-2018. Україна в рейтингу світового банку легкості ведення бізнесу. URL: http://edclub.com.ua/analityka/doing-business-2018-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti-vedennya-biznesu
Україна підвищила свої позиції у рейтингу інвестиційної привабливості в 2018 році. URL: https://eba.com.ua/ukrayina-pidvyshhyla-svoyi-pozytsiyi-u-rejtyngu-investytsijnoyi-pryvablyvosti-v-2018-rotsi/
Global іnnovation Index 2018. URL: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2018-report
Readiness for the Future of Production Report 2018. URL: https://www.weforum.org/reports/readiness-for-the-future-of-production-report-2018
Гуткевич С. О., Пугачов М. І., Завадських Г. М., Занозовська О. Г. Стратегія розвитку: інвестиційний вимір : монографія. Харків : Діса плюс, 2016. 162 с.
World Investments Report 2017: Investment and the digital economy. URL: http://www.worldinvestmentreport.org/world-investment-report-2017/
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Global Innovation Index. Report 2017. URL: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report
Стан інвестиційної діяльності в Україні. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%20%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру