УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретичне підґрунтя розвитку електронного бізнесу
Пілевич Д. С.

Пілевич Д. С. Теоретичне підґрунтя розвитку електронного бізнесу. Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 67–72.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-67-72

Розділ: Інформаційні технології в економіці

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 5

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.6:004.738.5

Анотація:
Метою статті є поглиблення теоретичних положень розвитку електронного бізнесу. З’ясовано базові сутнісні ознаки електронного бізнесу як окремого, цілісного об’єкта дослідження. До їх числа віднесено такі: електронний бізнес – вид господарської діяльності; діяльність, яка повинна приносити дохід; діяльність, для здійснення якої активно використовуються інформаційно-комунікаційні технологій та мережі; діяльність, у процесі якої такі технологій відіграють провідну роль у всіх господарських процесах: споживанні, обміні, розподілі та виробництві; діяльність, яка створює додану вартість. З урахуванням окреслених результатів було запропоновано розглядати сутність електронного бізнесу таким чином: електронний бізнес – вид господарської діяльності, у межах якого активно використовуються інформаційно-комунікаційні технології та мережі, їх застосування дає можливість створити додану вартість та отримати дохід. Вагому увагу було також приділено виокремленню окремих елементів в системі електронного бізнесу, їх групуванню. Зокрема, серед цих елементів виділено такі: електронна комерція, електронний консалтинг, електронне платіжне обслуговування, електронний бізнес у сфері надання інформації, електронний бізнес у сфері працевлаштування, електронні фінансові послуги, електронні освітні послуги, електронний маркетинг.

Ключові слова: електронний бізнес, електронна комерція, інформаційно-комунікаційні технології, електронна послуга, господарська діяльність.

Рис.: 1. Табл.: 1. Бібл.: 19.

Пілевич Дмитро Станіславович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики, Національний університет державної фіскальної служби України (вул. Університетська, 31, Ірпінь, Київська область, 08201, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Балик У. О., Колісник М. В. Електронна комерція як елемент системи світового господарства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2014. № 811 : Логістика. С. 11–19.
Висоцька В. Особливості проектування і впровадження систем електронної комерції. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2008. № 631 : Інформаційні системи та мережі. С. 55–77.
Дубина М. В. Механізм розвитку ринку фінансових послуг на основі формування інституту довіри: теорія, методологія, практика : монографія. Чернігів : ЧНТУ, 2018. 668 с.
Дубина М. В. Науково-теоретичні засади функціонування фінансових компаній на ринку фінансових послуг України. Розвиток фінансових посередників у турбулентних умовах функціонування національної економіки: колективна монографія / за заг. ред. В. П. Ільчука. Чернігів : ЧНТУ, 2017. С. 45–57.
Євтушенко Д. Д. Електронний бізнес, електронна комерція, інтернет-торгівля: сутність та взаємозв’язок понять. Бізнес Інформ. 2014. № 8. С. 184–188.
Желіховський В. М. Правові засади електронної комерції в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : 12.00.07. Київ, 2007. 22 с.
Зайцева О. О., Болотинюк І. М. Електронний бізнес : навч. посіб. / за наук. ред. Н. В. Морзе. Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2015. 264 с.
Марусей Т. В. Основні тенденції розвитку ринку електронної комерції в Україні. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 14. С. 1011–1015.
Науменкова С. В., Міщенко С. В. Ринок фінансових послуг : навч. посіб. Київ : Знання, 2010. 532 c.
Одарченко А. М., Сподар К. В. Особливості електронної комерції та перспективи її розвитку в Україні. Бізнес Інформ. 2015. № 1. С. 342–346.
Патраманська Л. Ю. Електронна комерція: переваги та недоліки. Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4505
Пілевич Д. С. Застосування системного підходу до розгляду сутності електронної комерції. Бізнес Інформ. 2019. № 2. С. 109–114.
Пілевич Д. С. Науково-концептуальні засади визначення сутності електронної комерції. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 4 (16). С. 114–121.
Стойка В. С., Палош М. І. Розвиток фінансових послуг в системі електронного бізнесу. Вісник Черкаського університету. Серія : Економічні науки. 2015. № 12 (345). С. 128–132.
Страхарчук В., Страхарчук А. Концептуальні засади електронного банківського бізнесу. Молодь і ринок. 2012. № 4 (87). С. 59–64.
Тарасенко А. В., Дубина М. В., Тарасенко О. О. Науково-концептуальні положення функціонування системи електронних фінансових послуг в Україні // Детермінанти соціально-економічного розвитку України в умовах трансформаційних зрушень : кол. моногр. / за заг. ред. В. П. Ільчука. Чернігів : ЧНТУ, 2018. С. 276–294.
Шалева О. І. Електронна комерція : навч. посіб. Київ : Центр учб. літ., 2011. 216 с.
Shkarlet S. M., Dubyna M. V. Essence and features of information society development. Scientific bulletin of Polissia. 2017. No. 2 (10), Vol. 1. Р. 152–158.
Shkarlet S. M., Dubyna M. V., Tarasenko А. V. Basic descriptors of the information economy development. Scientific bulletin of Polissia. 2017. No. 3 (11), Vol. 1. Р. 8–15.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру