УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Механізм трансферу знань в умовах інноваційних трансформаційних перетворень
Криворотенко А. В., Левченко А. О.

Криворотенко А. В., Левченко А. О. Механізм трансферу знань в умовах інноваційних трансформаційних перетворень. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 104–109.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-104-109

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.330.341.1

Анотація:
Метою статті є дослідження механізму трансферу актуальних та якісних знань на сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки як одного з головних принципів співробітництва основних гравців на економічному ринку. Досягнення такого результату можливе тільки за умови кооперації ресурсів і повноважень центральних, регіональних органів влади, місцевого самоврядування, наукових установ, освітніх закладів і підприємств, а також поєднання їх цільових настанов в єдину систему. У статті здійснено структурний аналіз сучасного стану механізму трансферу знань у світі та в Україні. Досліджено вітчизняну та зарубіжну науково-методичну базу щодо трансферу знань у системі вищої освіти. Здійснено аналіз основних комерційних форм трансферу реалізованих знань. Досліджено сутність механізмів лізингу, патентно-ліцензійної торгівлі правами на об’єкти промислової власності та спільного підприємництва. Визначено сутність поняття технопарку та його ключові характеристики. Розглянуто цикл передачі якісних знань між закладами вищої освіти та виробничим сектором та надано класифікацію основних видів трансферу знань. Також розглянуто модель четвертної спіралі та її складові елементи. Досліджено взаємозв’язок між ключовими учасниками процесу трансферу знань згідно з моделлю четвертної спіралі. Запропоновано альтернативні визначення понять трансферу знань та центру трансферу знань. Розкрито сутність та головні переваги створення центрів трансферу знань на комерційній та державній основі.

Ключові слова: трансфер знань, трансфер технологій, трансфер інновацій, знання, центр трансферу знань, інновації, модель четвертної спіралі, комерційний трансфер, лізинг, спільне підприємництво, комерційні знання, міжнародний трансфер знань, технопарки.

Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 9.

Криворотенко Анна Вікторівна – аспірант, кафедра економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет (пр. Університетський, 8, Кропивницький, 25006, Україна)
Email: [email protected]
Левченко Анна Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, кафедра економіки, менеджменту та комерційної діяльності, Центральноукраїнський національний технічний університет (пр. Університетський, 8, Кропивницький, 25006, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Щедріна Т. І. Трансфер інновацій як реалізація знань: аналіз для України. Економіка і прогнозування. 2003. № 4. С. 82–91.
Левченко О. М., Жукова В. О. Трансфер сучасних знань як чинник забезпечення високої якості підготовки кадрів з вищою освітою в умовах формування інноваційної моделі економіки. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Серія «Економічні науки». 2011. Вип. 19. С. 127–131.
Криворотенко А. В., Левченко О. М. Механізм забезпечення національної економіки фахівцями з вищою освітою в умовах інноваційних трансформацій // I Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства» (9 листопада 2018 р.). Чернігів, 2018. С. 76–79. URL: https://www.stu.cn.ua/media/files/conference/konkup18-z.pdf
Лукша О., Сушков П., Яновський А. Центр комерціалізації технологій – організаційний розвиток: як створити, керувати, організувати моніторинг і оцінку діяльності // Проект EuropeАid «Наука і комерціалізація технологій». 2006. С. 14–19.
Крог фон Г., Кёне М. Трансфер знаний на предприятии: основные фазы и воздействующие факторы. Проблемы теории и практики управления. 1999. № 4. С. 74–78.
Лановська Г. І. Інноваційна екосистема: сутність та принципи. Економіка і суспільство. 2017. Вип. 11. С. 257-262.
Ходаківський Є. І., Якобчук В. П., Литвинчук І. Л. Інтелектуальна власність: економіко-правові аспекти : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2014. 276 с.
Сотнічук О. С. Інноваційна складова економічного розвитку: світовий досвід та пріоритети. Наукові праці НДФІ. 2008. Вип. 1. С. 106–113.
Заварзин В. И., Гоев А. И. Интеграция образования, науки и производства. Российское предпринимательство. 2001. Т. 2. № 4. С. 48–56.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру