УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Інновації як інструмент розвитку антикризового управління організацією
Антоненко Е. В., Гарафонова О. І.

Антоненко Е. В., Гарафонова О. І. Інновації як інструмент розвитку антикризового управління організацією. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 110–116.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-110-116

Розділ: Інноваційні процеси

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 330.322.3

Анотація:
У статті проведено дослідження щодо визначення основного інструменту антикризового управління. Визначено зміст термінів «інновації» та «інноваційна діяльність». Обґрунтовано взаємозв’язок інновацій з антикризовою діяльністю організації. Досліджено такі статистичні дані, як Глобальний індекс інновацій. Визначено місце України на світовому ринку інновацій, а також розподіл інновацій за різними категоріями, динаміку розвитку інновацій та їх вплив на організації. Надано показники, що відображають динаміку розвитку інновацій у кожній окремій країні. Наведено приклади провідних інновацій, які в майбутньому стануть важливим аспектом управління антикризовою діяльністю організації, а також приклади застосування інновацій у різних кризових ситуаціях та виходу із них. В Україні інновації тільки зараз починають активно використовуватися для покращення всіх процесів в організації. Структура впровадження інновацій у різні сфери діяльності організації є одним із важливим питань, досліджених у даній роботі. Прослідковано динаміку показників інноваційності на вітчизняних підприємствах, отриманих на основі статистичних даних. Запропоновано висновки щодо інноваційної діяльності як елементу антикризового управління. Дослідивши структуру впровадження інновацій у різні сфери діяльності організації, можна дійти висновків, що збільшення інноваційної діяльності підприємства дозволяє забезпечити антикризову діяльність усієї організації.

Ключові слова: інновації, інноваційна діяльність, криза, антикризове управління, організація, управління.

Рис.: 4. Табл.: 1. Бібл.: 15.

Антоненко Еліна Валеріївна – студент, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]
Гарафонова Ольга Іванівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра менеджменту, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана (пр. Перемоги, 54/1, Київ, 03057, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Полозова Т. В., Кривцун Д. Ю. Інноваційна діяльність підприємства та економічна сутність інноваційного процесу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2015. Вип. 12. С. 108–113.
Dhiraj A. B. Here Are The 60 Most Innovative Countries In The World For 2019. URL: https://ceoworld.biz/2019/01/23/here-are-the-60-most-innovative-countries-in-the-world-for-2019/
Марутян Р. Україна у Глобальному інноваційному індексі 2018 року. URL: https://matrix-info.com/2018/07/18/ukrayina-u-globalnomu-innovatsijnomu-indeksi-2018-roku/
Tsunik T. Ukraine rises by 7 positions in the Global Innovation Index // Kyiv Post. 2018. URL: https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/ukraine-rises-by-7-positions-in-the-global-innovation-index.html
Глобальний індекс інновацій: Україна – на другому місці серед країн із доходом нижче середнього // Радіо Свобода. 2019. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/news-hlobalnyi-ndex-innovatsii/30074381.html
Kraft D. 12 innovations that will revolutionize the future of medicine. Future of Medicine. 2019. URL: https://www.nationalgeographic.com/magazine/2019/01/12-innovations-technology-revolutionize-future-medicine/
Barak E. 10 Amazing Innovations of the Near Future. 2019. URL: https://www.top10zen.com/10-amazing-innovations-of-the-near-future-243
Баранов Р. Три українські компанії, які розцвіли в кризу. URL: http://forbes.net.ua/ua/opinions/1385032-tri-ukrayinski-kompaniyi-yaki-rozcvili-v- krizu
Гурова В. О., Садекова А. І. Інноваційна трансформація підприємства як засіб подолання кризи. Економiка i органiзацiя управлiння. 2016. № 2. С. 55–60.
Martin T. W. Samsung Plans Long-Term Investment to Diversify Chip Strategy. 2019 URL: https://www.wsj.com/articles/samsung-plans-long-term-investment-to-diversify-chip-strategy-11556113382
5 CEOs Who Successfully Weathered A Chrisis // Online Magazine CEO. 2018. URL: https://www.ceo.com/slide-page/5-ceos-who-successfully-weathered-a-crisis
Moses M. Innovation Loves a Crisis. 2018. URL: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-tao-innovation/200904/innovation-loves-crisis
European Innovation Scoreboard 2016. URL: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6e1bc53d-de12-11e6-ad7c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-31234102
European Innovation Scoreboard 2017. URL: http://www.eustat.eus/elementos/ele0014400/Methodology_Report_EIS_2017/inf0014422_c.pdf
European Innovation Scoreboard 2018. URL: https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/3806/european-innovation-scoreboard-2018/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру