УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Обґрунтування застосування методу ковзного фокуса задля моделювання та прогнозування форми часового ряду
Дмитренко О. В., Іващенко П. О.

Дмитренко О. В., Іващенко П. О. Обґрунтування застосування методу ковзного фокуса задля моделювання та прогнозування форми часового ряду. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 123–129.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-123-129

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 519.2:330.341

Анотація:
Обґрунтовано прогнозування економічного чинника за допомогою методу ковзного фокуса. Метод базується на використанні фокального параметра як кількісного оцінювача форми параболічного відрізку тренду та ілюструється на прикладі економічного чинника «Інноваційна активність підприємств України». Фактичний ряд значень цього показника за характером циклічності нагадує послідовність «інноваційних» ковшів (джезв). Метод використовує фокуси відрізків парабол, що апроксимують ці ковші. Задіяно найпростіший метод подвійних ковзних середніх. Обґрунтування вимагало введення та використання нового поняття – «скелет» часового ряду, що є комплексом пар емпіріометричних моделей суміжних гілок трендів джезв. Використання методу ковзного фокуса дозволило зробити такий висновок: якщо у 2018 і 2019 рр. чинник «Питома вага підприємств України, які займалися інноваціями» набуде значень 18,40% і 25,50%, то, починаючи з 2020 р., відбудеться спадання значень чинника до 18,35% і 16,09% у 2021 і 2022 рр. відповідно. Таким чином, на інтервалі 2019–2022 рр. прогнозуємо зміну форми тренду зі зростаючого (зі швидкістю 4,90х – 9868,78) на спадаючий (зі швидкістю 4,56х – 9214,28).

Ключові слова: ковзний фокус, інноваційна активність, ковзне середнє, «скелет часового ряду».

Рис.: 6. Табл.: 2. Формул: 24. Бібл.: 12.

Дмитренко Олександр Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]
Іващенко Петро Олексійович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра статистики, обліку і аудиту, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Посохов І. М., Іващенко П. О., Іванова В. Б. Циклічність інноваційної активності підприємств України // Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку : матеріали ХVІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (24 травня 2018 р.). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2018. С. 44–48.
Іващенко П. О. Прогнозування за методом ковзного фокуса // Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку : матеріали ХІХ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (23 травня 2019 р.). Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. С. 179–182.
Дмитренко О. В., Іващенко П. О. Моделювання і прогнозування циклічної поведінки дискретного часового ряду за методом ковзного фокусу. Бізнес Інформ. 2019. № 5. С. 106–110.
Наукова та інноваційна діяльність України, 2017 рік. Київ : Державна служба статистики України, 2018. 178 с.
Статистичний щорічник України за 2017 рік. Київ : Державна служба статистики України, 2018. 541 с.
Статистична інформація / Економічна статистика / Наука, технології та інноваційна діяльність (1990–2016) / Загальний обсяг витрат за напрямами інноваційної діяльності // Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
Денисенко В. И. Эмпириометрия : учеб. пособие. Владимир : Изд-во ВлГУ, 2017. 124 с.
Моклячук М. П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі : підручник. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. 380 с.
Статистика инноваций. URL: https://buhgalter911.com/blanki/statistika/statistika-innovaciy/
Парабола // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Парабола
Акопян А. А., Заславский А. В. Геометрические свойства кривых второго порядка. М. : МЦНМО, 2007. 136 с.
Ханк Д. Э., Уичерн Д. У., Райте А. Дж. Бизнес-прогнозирование. М. : ИД «Вильямс», 2017. 656 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру