УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Моделі аналізу регіонального ринку картоплі
Пілько А. Д., Вацеба М. Р.

Пілько А. Д., Вацеба М. Р. Моделі аналізу регіонального ринку картоплі. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 130–135.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-130-135

Розділ: Економіко-математичне моделювання

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 70

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.439:332.142.4

Анотація:
У публікації висвітлено результати дослідження існуючої практики проведення аналізу регіонального ринку картоплі в розрізі виробничого та споживчого потенціалів. Вивчення існуючих підходів до проведення аналізу регіонального ринку продовольства, а також використання методів економічного аналізу та прикладного економетричного інструментарію дозволило запропонувати власний підхід до вирішення завдання аналізу виробничого та споживчого потенціалів регіонального ринку картоплі на прикладі регіонів Західної України. Побудова та проведений економетричний аналіз моделей залежності обсягів виробництва та споживання картоплі від ключових чинників у кожному з регіонів Західної України дозволили відслідкувати причинно-наслідкові зв’язки між основними параметрами даного ринку продовольства в контексті забезпечення продовольчої безпеки регіону. Розраховані прогнозні значення показників використання ресурсних можливостей регіонального ринку картоплі та споживання даного виду продовольства дають підстави зробити висновки про очікуване незначне підвищення використання виробничого потенціалу на фоні зниження використання споживчого потенціалу, що пов’язується зі зниженням реальної купівельної спроможності населення на фоні зростання виробничої собівартості картоплі в усіх категоріях господарств. Практичне застосування розробленого підходу в процесі аналізу та розрахунків прогнозних значень ефективності використання виробничого та споживчого потенціалів регіонального ринку картоплі (з проведенням відповідних модельних розрахунків і врахуванням імовірних лагових ефектів зміни економічних умов) потенційно дозволить якісно по-новому підійти до формування механізмів забезпечення, аналізу та моніторингу продовольчої безпеки регіонів України.

Ключові слова: виробничий потенціал, споживчий потенціал, модель, аналіз, ринок картоплі.

Бібл.: 8.

Пілько Андрій Дмитрович – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної кібернетики, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника (вул. Шевченка, 57, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: [email protected]
Вацеба Марія Романівна – економіст, ТОВ «Консалтингова компанія «Успіх» (вул. Шевченка, 49, Івано-Франківськ, 76018, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Економічна безпека аграрної галузі України в умовах інституційних трансформацій : монографія / С. В. Козловський, Л. В. Шаульська, В. О. Козловський та ін. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2019. 254 с.
Онопрієнко І. М. Cтан та перспективи розвитку регіонального картоплярства. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 9. С. 497–500. URL: http://global-national.in.ua/archive/9-2016/102.pdf
Пілько А. Д. Формування механізму управління продовольчою безпекою регіону. Бізнес Інформ. 2015. № 2. С. 87–91.
Іваницький І., Сибаль Я. Формування та розвиток ринку продовольства. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія «Економіка АПК». 2014. № 21. Ч. 1. С. 213–216.
Колодина Н. Ф. Методика исследования потенциала регионального продовольственного рынка. Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2012. Вып. № 37-1. Том 5. С. 197–200.
Головня Ю. І. Методика дослідження потенціалу регіонального продовольчого ринку в контексті національного суверенітету. Ефективна економіка. 2013. № 3. URL: http://www. economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1879
Пілько А. Д., Потятинник Б. Б. Потенціал регіонального ринку м’яса та м’ясопродуктів: оцінка, аналіз та перспективні напрями моделювання. Бізнес Інформ. 2015. № 11. С. 162–168.
Жибак М. М., Федуняк І. О. Організаційно-економічні основи виробництва картоплі в умовах ринкових відносин. Ефективна економіка. 2019. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/3_2019/7.pdf

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру