УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Вплив факторів на функціонування ринку агрострахування
Ярмоленко В. В.

Ярмоленко В. В. Вплив факторів на функціонування ринку агрострахування. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 144–151.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-144-151

Розділ: Економіка сільського господарства і АПК

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 368.5

Анотація:
Метою даної статті є виявлення сучасних особливостей страхування аграрного сектора економіки України та визначення факторів впливу на ринок сільськогосподарського страхування. Сільське господарство є високоризикованим, а питання використання агрострахування, як методу зменшення майбутніх втрат вигід, – актуальним. У статті розкрито тлумачення термінів «страхування» та «агрострахування», а також наведено види можливих ризиків, які виникають у діяльності сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано показники діяльності провідних страхових компаній у галузі агрострахування. Досліджено сучасний стан і динаміку страхування ризиків сільського господарства, які виникають у галузі як рослинництва, так і тваринництва. Це дасть змогу спрогнозувати майбутні перспективи розвитку ринку страхових послуг і продуктів, а також знайти можливі оптимальні шляхи вирішення проблем страхування продукції, які стоять перед аграрним товаровиробником. Виділено основні фактори впливу на ефективність функціонування ринку страхових послуг у сфері страхування галузі сільського господарства. Проаналізовано основні принципи страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. Визначено, що подальший розвиток сільськогосподарського страхування має бути спрямований на створення вигідних і безпечних умов для ведення бізнесу всіма учасниками аграрного ринку, що передбачає розподіл ризиків між сільськогосподарськими виробниками, переробними підприємствами, банками, страховими компаніями та державою. Агрострахування ризиків надає змогу вигідно поєднувати інтереси учасників ринку аграрного страхування та держави як сторони, першочерговим завданням якої є забезпечення стабільного економічного зростання, добробуту громадян та їх соціального захисту.

Ключові слова: сільське господарство, страхування, агрострахування, ризики, види ризиків, фактори впливу.

Рис.: 1. Табл.: 4. Бібл.: 13.

Ярмоленко Віталіна Вікторівна – асистент, кафедра економіки та фінансів, Херсонський державний аграрний університет (вул. Стрітенська, 23, Херсон, 73006, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Алескерова Ю. В. Агрострахование как инструмент управления рисками в сельском хозяйстве. Экономика АПК. 2014. № 12. С. 62–69.
Лобова О. М. Теоретичні основи сільськогосподарського страхування. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». 2011. № 126. С. 58–65.
Бондарчук М. К., Кoндрат І. Ю. Особливості розвитку сільськогосподарського страхування в Україні на засадах державно-приватного партнерства. Науковий вісник НЛТУ України. 2014. Вип. 24.1. С. 182–188.
Самойлик Ю. В., Сукач О. О. Агрострахування як інструмент управління ризиками в сільському господарстві. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2012. № 2. Т. 1. С. 345–354.
Петрук Т. Ю. Економічний зміст та значення сільськогосподарського страхування. Агросвіт. 2017. № 4. С. 46–52.
Матвієнко Г. А. Управління страховими ризиками при вирощуванні культур в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. … канд.. екон. наук : 08.00.04. Житомир, 2009. 20 с.
Танклевська Н., Ярмоленко В. Методичні підходи до визначення сутності та класифікації страхування. Agricultural and Resource Economics : International Scientific e-Journal. 2017. Vol. 3. No. 4. P. 147–159. URL: http://are-journal.com/are/article/view/142/137
Дема Д. І., Віленчук О. М., Дем’янюк І. В. Страхові послуги : навч. посіб. Київ : Алерта, 2017. 526 с.9. Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку «Україна фінансова». URL: http://ufin.com.ua/analit
Ринок агрострахування України у 2017-му андерайтинговому році : аналітичне дослідження. Київ, 2017. 31 с. URL: https://forinsurer.com/files/file00624.pdf
Танклевська Н. С., Ярмоленко В. В. Тенденції розвитку страхування сільськогосподарських культур в Україні. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2018. Вип. 1. С. 381–386.
Марценюк-Розарьонова О. В., Чорнопищук О. М., Якубовська Я. Р. Особливості страхування в аграрному секторі. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2018. № 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1215
Про схвалення Концепції розвитку системи страхування сільськогосподарської продукції в Україні. Проект розпорядження / Кабінет Міністрів України. URL: http://ufu.org.ua/files/agro/agro_conception_dfp_080810.pdf
Алескерова Ю. В. Агрострахування України. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». 2013. Вип. 1. С. 13–17.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру