УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретичні основи розвитку факторів забезпечення економічної безпеки підприємств
Данілова Е. І.

Данілова Е. І. Теоретичні основи розвитку факторів забезпечення економічної безпеки підприємств. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 14–21.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-14-21

Розділ: Економічна теорія

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.242.2

Анотація:
Особливістю сучасного етапу розвитку економіки є синтез небезпек як суб’єктивного характеру, так і обумовлених об’єктивними причинами економічного розвитку. За таких умов зростає актуальність та необхідність досліджень фундаментальних факторів економічної безпеки діяльності, які знайшли свій розвиток у базових теоріях економіки. Мета статті полягає в науковому дослідженні еволюції розвитку факторів забезпечення економічної безпеки підприємства, що дозволяє систематизувати економічні факторні небезпеки та умови формування безпеки діяльності підприємств. Аналітичний огляд основних теорій розвитку економіки дозволив виявити головні чинники, які спонукали до розвитку сутності поняття «економічна безпека». Вони визначалися умовами історичного періоду та відображали основні інтереси його суспільства. Теоретичний аналіз дозволив дійти висновку, що основними чинниками, які привертали увагу до розвитку поняття економічної безпеки, були: необхідність забезпечення добробуту населення; військовий захист держави; забезпечення захисту власності; захист особистості та прав її власності; безпека реалізації економічних відносин людини, суспільства і держави; система захисту від зовнішніх загроз; вільний ринок і право вільного вибору; узгодженість інтересів суб’єктів економічної діяльності; безпека учасників ринку; активізація попиту. Економічна теорія сформувала основні закономірності розвитку економічної діяльності, визначила їх мету, фактори реалізації та умови забезпечення їх стійкості, а управління такою діяльністю в контексті дослідження факторів економічної безпеки підприємств дозволяє, своєю чергою, сформувати систему інструментів, методів, способів впливу на фактори небезпеки з метою забезпечення функціональності та досягнення цілей розвитку.

Ключові слова: економічна безпека, фактори, управління економічною безпекою, школи економіки, теорія управління.

Табл.: 2. Бібл.: 8.

Данілова Ельвіра Ігорівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Національний авіаційний університет (пр. Любомира Гузара, 1, Київ, 03680, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Глушков В. Є., Рогатіна Л. П. Теоретичні основи економічної безпеки. Економіка харчової промисловості. 2012. № 4. С. 27–30.
Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М. : Гелиос АРВ, 2017. 352 с.
Кутузова М. М. Теоретичні основи дослідження формування і розвитку економічної безпеки. Молодий вчений. 2017. № 1. С. 628–631.
Мартиненко В. В. Теоретичні основи та сутність економічної безпеки України. Економіка промисловості. 2010. № 3. С. 41–47.
Маршалл А. Принципы политической экономии : в 2 т. М. : Прогресс, 1983. Т. 1. 594 с.
Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М., 1992, 492 с.
Чорна, Л. О., Андрущенко Н. О., Ніколаєць К. М., Хрустальова В. В. Історія економіки та економічної думки : навч. посіб. Вінниця : ВТЕІ КНТУУ, 2015. 323 с.
Язлюк Б. О. Теоретичні основи сутності та змісту соціально-економічної безпеки. Економічний аналіз. 2014. Т. 16 (1). С. 149–154.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру