УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Прогнозування розвитку туристичного та харчового бізнесу України та Польщі
Малков Д. І.

Малков Д. І. Прогнозування розвитку туристичного та харчового бізнесу України та Польщі. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 152–160.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-152-160

Розділ: Економіка торгівлі та послуг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.012

Анотація:
Метою написання статті є вивчення стану і прогнозування тенденцій розвитку туристичного та харчового бізнесу України та Польщі. На підставі кількісних показників числа обслугованих туристів, закладів громадського харчування та колективних засобів розміщення проведено динамічний аналіз сфери гостинності в обох країнах, що включає в себе туристичний, харчовий і комплементарний до них готельний бізнес. У результаті дослідження визначено тренди функціонування галузей сфери гостинності, побудовано та інтерпретовано прогнози їх подальшого розвитку. Встановлено, що за динамікою туристичного потоку, чисельністю та щільністю мережі закладів громадського харчування Україна поступається Польщі, а розвиток туристичного та харчового бізнесу в Польщі, на відміну від України, є збалансованим і поступальним. Згідно з прогнозами, такі ж тенденції можуть зберігатись і надалі. Приділено значну увагу аналізу факторів, що обумовлюють особливості функціонування досліджуваних галузей, та детермінантам розвитку харчового бізнесу. Виявлено розбіжності в темпах зростання доходів та купівельної спроможності населення, у витратах на харчування поза домом і в частці ринку громадського харчування в обох країнах. Здійснено аналіз і прогнозування інфраструктури готельного бізнесу досліджуваних країн у зіставленні з країнами Євросоюзу. Встановлено незначну питому вагу колективних засобів розміщення обох країн у Євросоюзі та можливості її збільшення для Польщі. Проведенне дослідження дає право передбачати, що вітчизняній сфері гостинності важко буде змагатися із польською, яка за обсягами і темпами зростання розвивається динамічніше. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є дослідження механізмів управління та розробка ефективних управлінських рішень з орієнтацією на українську унікальність.

Ключові слова: споживач, туризм, харчування, готель, бізнес, тренд, прогнозування.

Рис.: 9. Табл.: 4. Бібл.: 11.

Малков Денис Ігорович – аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування (вул. Соборна, 11, Рівне, 33028, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Браймер Р. А. Основы управления в индустрии гостеприимства. М. : Аспект Пресс, 1995. 382 с.
Мартієнко А. І., Дишкантюк О. В. Сутність гостинності як економічної категорії. Економіка: реалії часу. 2017. № 2. С. 72–78.
Мазур В. Індустрія гостинності – ефективний інструмент розвитку туристичного бізнесу. Журнал європейської економіки. 2015. Т. 14. № 3. С. 273–286.
Мальська М. П., Грищук А. М., Масюк Ю. О. Впровадження зарубіжного досвіду стратегічного управління розвитком туризму: можливості та перспективи для України. Економічний часопис-ХХІ. 2015. № 155. С. 78–81. URL: http://soskin.info/userfiles/file/Economic-Annals-pdf/S155-0017(17)078.pdf
Похомчикова Е. О. Понятие и структура индустрии гостеприимства. Вестник Кемеровского государственного университета. 2014. № 4. Т. 3. С. 266–274.
Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 735 с.
Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
Glowny Urzad Statystyczny. URL: http://stat.gov.pl
Петрук Ю. Актуальні завдання управління розвитком підприємств ресторанного господарства в Україні. Схід. 2014. № 4. С. 41–47.
Малков Д. І. Система громадського харчування України: теоретико-методичний аналіз сучасних і перспективних трендів функціонування. Бізнес Інформ. 2018. № 3. С. 93–100.
Turystyka w Unii Europejskiej – dane za 2017 rok. URL: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turystyka-w-unii-europejskiej-dane-za-2017-rok,11,4.html

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру