УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Розвиток підприємницької діяльності в регіоні: секторальний вимір
Мельник М. І., Лещух І. В.

Мельник М. І., Лещух І. В. Розвиток підприємницької діяльності в регіоні: секторальний вимір. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 161–170.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-161-170

Розділ: Проблеми підприємництва

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 2

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.33:334.722:332.12

Анотація:
У статті досліджено тенденції розвитку підприємницької діяльності в регіоні (на прикладі Запорізької області). На основі статистичних даних Державного комітету статистики України та Головного управління статистики в Запорізькій області проаналізовано основні показники діяльності суб’єктів господарювання данного регіону; основні показники фінансово-господарської діяльності підприємств Запорізької області (за видами економічної діяльності); фінансові результати до оподаткування в розрахунку на 1 підприємство Запорізької області; фінансові результати до оподаткування підприємств окремих областей України; основні структурні показники діяльності малих підприємств окремих регіонів України. Окремі дані щодо розвитку підприємництва в деяких областях України було порівняно з відповідними показниками Гомельської області Республіки Білорусь. Проведене дослідження дозволило констатувати: зміну впродовж досліджуваного періоду структури суб’єктів господарювання регіону в бік зростання частки підприємств і, відповідно, зниження частки фізичних осіб – підприємців; нижчі темпи зниження зайнятості в Запорізькій області, ніж загалом по Україні; вищу частку інноваційно активних промислових підприємств у загальній кількості промислових підприємств Запорізької області порівняно із регіонами-сусідами (окрім Харківської області) та країною загалом; позитивну тенденцію обсягу реалізованої інноваційної продукції промисловими підприємствами регіону; збільшення вагомості впливу малого бізнесу на економічний розвиток Запорізької області, про що свідчать вищий середньорічний темп зростання кількості малих підприємств регіону порівняно із низкою регіонів-сусідів, а також зростання обсягу реалізованої продукції (товарів та послуг) малим бізнесом. Установлено, що важливість розвитку бізнесу для Запорізької області обумовлена необхідністю поступового переходу від моделі економічного розвитку, що ґрунтується на діяльності великих підприємств – переробників сировини до більш диверсифікованої та відкритої економічної моделі на основі малого та середнього підприємництва з високим інноваційним потенціалом, стійкістю до кризових явищ та здатністю швидко адаптуватися до нових економічних умов і екологічних викликів. Отже, першочерговими заходами є: модернізація застарілого обладнання та технологій; впровадження енергоощадних технологій, альтернативної енергетики; просторова деконцентрація суб’єктів господарювання.

Ключові слова: підприємство, підприємницька діяльність, бізнес, розвиток бізнесу, регіональна економіка.

Рис.: 5. Табл.: 3. Бібл.: 11.

Мельник Мар’яна Іванівна – доктор економічних наук, професор, завідувач відділу, відділ просторового розвитку, Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України (вул. Козельницька, 4, Львів, 79026, Україна)
Email: [email protected]
Лещух Ірина Володимирівна – кандидат економічних наук, науковий співробітник, відділ просторового розвитку, Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України (вул. Козельницька, 4, Львів, 79026, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Регіональний Doing Business 2.0. Платформа ефективного регулювання. URL: http://rdb.brdo.com.ua/
Економічний розвиток регіону на основі активізації підприємницької діяльності : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. І. Ковальова. Одеса : Атлант, 2014. 178 с.
Офіційний сайт Головного управління статистики у Запорізькій області. URL: http://www.zp.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychna-informatsiia
Регіони України : статистичний щорічник. Ч. ІІ / Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_ru2ch2018.pdf
Кількість підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства: статистична інформація / Головне управління статистики у Запорізькій області. URL: http://www.zp.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychna-informatsiia/39-statistichna-informatsiya/arkhiv-statystychnoi-informatsii/221-diialnist-pidpryiemstv/277-2-2-1-1-kilkist-pidpriemstv-za-jikh-rozmirami-za-vidami-ekonomichnoji-diyalnosti
Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства / Головне управління статистики у Запорізькій області. URL: http://www.zp.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychna-informatsiia/39-statistichna-informatsiya/arkhiv-statystychnoi-informatsii/221-diialnist-pidpryiemstv/267-2-2-1-3-kilkist-najmanikh-pratsivnikiv-na-pidpriemstvakh-za-jikh-rozmirami-za-vidami-ekonomichnoji
Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства / Головне управління статистики у Запорізькій області. URL: http://www.zp.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychna-informatsiia/39-statistichna-informatsiya/arkhiv-statystychnoi-informatsii/221-diialnist-pidpryiemstv/266-2-2-1-4-vitrati-na-oplatu-pratsi-na-pidpriemstvakh-za-jikh-rozmirami-za-vidami-ekonomichnoji
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства / Головне управління статистики у Запорізькій області. URL: http://www.zp.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychna-informatsiia/39-statistichna-informatsiya/arkhiv-statystychnoi-informatsii/221-diialnist-pidpryiemstv/265-2-2-1-5-obsyag-realizovanoji-produktsiji-tovariv-poslug-pidpriemstv-za-jikh-rozmirami-za-vidami-ekonomichnoji
Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності / Головне управління статистики у Запорізькій області. URL: http://www.zp.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychna-informatsiia/39-statistichna-informatsiya/arkhiv-statystychnoi-informatsii/221-diialnist-pidpryiemstv/262-2-2-1-7-finansovi-rezultati-pidpriemstv-do-opodatkuvannya-za-vidami-ekonomichnoji
Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах обласного значення та районах: статистична інформація / Головне управління статистики у Запорізькій області. URL: http://www.zp.ukrstat.gov.ua/index.php/statystychna-informatsiia/39-statistichna-informatsiya/arkhiv-statystychnoi-informatsii/221-diialnist-pidpryiemstv/261-2-2-1-9-finansovi-rezultati-pidpriemstv-do-opodatkuvannya-po-mistakh-oblasnogo-znachennya-ta-rajonakh
Основные показатели деятельности микропредприятий и малых организаций: статистическая информация / Главное статистическое управление Гомельской области. URL: http://gomel.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/ekonomicheskaya-statistika/strukturnaya-statistika/osnovnye-pokazateli-deyatelnosti-mikroorganizatsiy-i-malykh-organizatsiy/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру