УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Класифікація функцій промислового підприємства як основа класифікації його потенціалів
Шпак С. О.

Шпак С. О. Класифікація функцій промислового підприємства як основа класифікації його потенціалів. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 171–179.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-171-179

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана російською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.242(075)

Анотація:
Метою статті є розробка методологічних положень щодо класифікації видів діяльності промислового підприємства як основи для класифікації його потенціалів, а також побудови верхніх ієрархічних рівнів такої класифікації. Як прототип класифікації видів діяльності підприємства запропоновано використовувати Міжнародну стандартну галузеву класифікацію всіх видів економічної діяльності (розроблену в ООН), методологічні положення та принципи її розробки, а також модель опису функцій підприємства, передбачену стандартом IDEF0. Обґрунтовано, що ключовими ознаками класифікації видів діяльності промислового підприємства є: цільове призначення діяльності, тип об’єкта, що є об’єктом впливу і/або перетворення в процесі здійснення діяльності, тип процесу (технології), тип вихідного продукту та сфера його застосування. Показано, що послідовне використання запропонованих методологічних положень і класифікаційних ознак на верхніх рівнях класифікації видів діяльності приводить до необхідності виділення основної та допоміжної діяльності підприємства; виділення в складі основної діяльності виробничої діяльності та діяльності з розвитку підприємства; розділення допоміжної діяльності на такі види, як вхідна та вихідна логістика, допоміжне виробництво, управління та ін., з обов’язковим виділенням групи так званих підтримуючих процесів. За результатами проведеного дослідження сформульовано наукові завдання, вирішення яких дозволить удосконалити методологічні основи класифікації та розробити науково обґрунтовану класифікацію потенціалів промислового підприємства, орієнтовану на завдання стратегічного управління розвитком підприємств.

Ключові слова: функції промислове підприємство, види діяльності, потенціали, класифікація.

Рис.: 2. Бібл.: 19.

Шпак Сергій Олександрович – кандидат економічних наук, провідний фахівець, ТОВ «РейлТрансХолдинг» (вул. Варганова, 10, Маріуполь, Донецька обл., 87517, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Деятельность // Философская энциклопедия. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4276/ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Карапейчик И. Н. Классификации потенциалов в экономике: критический взгляд. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2012. № 2. Т. 3. С. 116–125.
Карапейчик И. Н. Классификация потенциалов экономических субъектов: методологические аспекты и возможные решения. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 1. С. 20–31.
Карапейчик И. Н. Понятие потенциала в экономике: общая концепция. Ефективна економіка. 2011. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?op=1&z=820
Карапейчик И. Н. Потенциальные функции и задача систематизации потенциалов в экономике. Інноваційні економіка. 2012. № 4. С. 9–15.
Краснокутська Н. В. Потенціал підприємства: формування та оцінка. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 352 с.
Лапін Є. В. Економічний потенціал підприємства промисловості: формування, оцінка, управління. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2007. № 1. Т. 2. С. 63–71.
Лапин Е. В. Экономический потенциал предприятия. Суми : ИТД «Университетская книга», 2002. 310 с.
Максимов В. В. Экономический потенциал региона (анализ, оценка, использование). Луганск : Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2002. 360 с.
Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности. Четвертый пересмотренный вариант. Нью-Йорк, ООН, 2009. 336 с. URL: https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev4r.pdf
Песиков С. Г. Развитие функций управления предприятием в условиях глобализации и информатизации рыночной экономики. Российское предпринимательство. 2005. Т. 6. № 6. С. 8–13.
Процесс // Большой энциклопедический словарь. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/246322
Функция // Современная энциклопедия. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/51082
Шпак С. А. Понятие структурных изменений и проблема управления реструктуризацией предприятий. Методологические нюансы. Бизнес Информ. 2017. № 11. С. 212–220.
Шпак С. А. Потенциалы как объекты стратегического управления развитием промышленных предприятий. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2017. № 4. С. 238–245.
Шпак С. А. Процесс реструктуризации предприятия и инновационный процесс как объекты управления: признаки сходства и отличия. Бизнес Информ. 2017. № 9. С. 175–181.
Шпак С. А. Теоретические основания стратегического управления реструктуризацией предприятий на основе потенциалов. Бизнес Информ. 2017. № 4. С. 347–356.
Alyokhin A. B., Brutman A. B. Economic theory of potential. Quasi axiomatic approach to modeling and measurement. Вісник Хмельницького національного університету. Серія «Економічні науки». 2015. № 3. Т. 2. С. 91–105.
Marca D. A., McGowan C. L. IDEF0 and SADT: A Modeler’s Guide. Auburndale, MA : OpenProcess, Inc., 2006. 392 p.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру