УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Теоретичні підходи до оцінювання економічної ефективності інформаційних потоків та інформаційного забезпечення інтегрованої логістизації процесів на мікрорівні
Волоснікова Н. М.

Волоснікова Н. М. Теоретичні підходи до оцінювання економічної ефективності інформаційних потоків та інформаційного забезпечення інтегрованої логістизації процесів на мікрорівні. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 179–184.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-179-184

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 658.5.012.1: 330.88

Анотація:
Мета статті полягає в дослідженні різних аспектів інформаційних потоків та інформаційного забезпечення інтегрованої логістизації процесів на підприємствах у сучасних умовах. Розроблено методологічні та наукові питання щодо формування та розвитку інформаційних потоків та інформаційного забезпечення інтегрованої логістизації процесів на підприємствах та обґрунтовано їх економічну ефективність. Проаналізовано модель життєздатної системи інтегрованої логістизації процесів на підприємствах. Розглянуто загальну сукупність методів оцінки ефективності інформаційних потоків та інформаційного забезпечення інтегрованої логістізації процесів на мікрорівні. Зроблено висновок стосовно того, що проблемний характер і неоднозначність підсумкового вектора розвитку логістичних процесів у мінливих ринкових умовах створюють необхідність активізації наукового пошуку, теоретичного переосмислення та стабілізації перетворень, що відбуваються. Подальший розвиток економічних відносин, що формуються в умовах нестійкого зовнішнього середовища, вимагає високоефективних способів і методів управління логістичними процесами.

Ключові слова: інформаційні потоки, логістичні процеси, інтегрована логістизація процесів, економічна ефективність, технічна ефективність, алокативна ефективність.

Рис.: 2. Бібл.: 9.

Волоснікова Наталія Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра загальної економічної теорії, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (вул. Кирпичова, 2, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Бир С. Кибернетика и менеджмент / пер. с англ. М. : КомКнига, 2011. 280 с.
Forrester J. W. Industrial Dynamics. Cambridge, Massachusetts : The MIT Press, 1973. 464 p.
Форрестер Д. Мировая динамика / пер. с англ. М. : АСТ, 2003. 379 с.
Соколова О. Є. Моделювання стратегій розвитку логістичної інфраструктури аеропорту. Проблеми системного підходу в економіці. 2008. Вип. 3. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2008-3/index.html
Крикавський Є. В., Чернописька Н. В. Логістичні системи: навч. посіб. Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009. 264 с.
Бауэрсокс Д., Клосс Д. Д. Логистика: интегрированная цепь поставок. М. : Олимп-Бизнес, 2001. 640 с.
Григорак М. Ю., Соколова О. Є. Формування системи управління логістичною інфраструктурою аеропорту : монографія. Київ : Зовнішня торгівля, 2010. 261 с.
Маслак В. О., Маслак О. О., Жежуха В. Й. Ринкова інфраструктура та її вплив на економічне зростання виробництва: теоретичні та прикладні засади : монографія. Львів, 2010. 202 с.
Волоснікова Н. М. Мікро- та макроекономічний рівень інституційного забезпечення управління ресурсним потенціалом фірми. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія «Технічний прогрес і ефективність виробництва». 2018. № 37. С. 21–27.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру