УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Ідентифікація та оцінка ризиків транспортних підприємств
Боняр С. М., Тарашевський М. М.

Боняр С. М., Тарашевський М. М. Ідентифікація та оцінка ризиків транспортних підприємств. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 185–192.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-185-192

Розділ: Економіка підприємства

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 656.07

Анотація:
У статті досліджено чинники, які обумовлюють виникнення ризиків транспортних підприємств в Україні. Оцінка чинників здійснена на основі даних міжнародних досліджень Світового економічного форуму 2017–2018 рр. Виявлено, що основними ризикоутворюючими чинниками для розвитку транспортного сектора та економіки країни в цілому є постійно зростаюча інфляція, високий рівень корупції та політична нестабільність, що виникла внаслідок військових дій. Доповнено систему правил логістики – до правил, які стосуються вантажу, якості товару, обсягів, часу та місця доставки, витрат доставки, додано систему внутрішнього контролю. Визначено ефективні напрямки системи внутрішнього контролю для транспортного підприємства. На основі сучасних досліджень охарактеризовано основні елементи ризику – імовірність настання та рівень впливу на діяльність транспортного підприємства. У рамках першого елементу наведено основні методи визначення ймовірності. Рівень впливу характеризується залежно від напрямку діяльності (життя співробітників, екологія, інформаційний захист, майнові збитки та ін.) та розрахунку потенційних збитків. Авторами запропоновано підхід до оцінки ризиків на основі поєднання кількісних та якісних методів. За даними транспортного підприємства підхід апробовано – оцінено основні ризики відповідно до кожного з визначених раніше семи правил логістики. Запропонований підхід до калькуляції ймовірності та впливу доповнений показником, що враховує ризикоутворюючі фактори. Кожен транспортний ризик має фактор згладжування (визначається кожним підприємством чи установою самостійно – через комітет або крос-функціональну групу експертів). На основі отриманих даних після розрахунків розроблено матрицю градації ризиків як базу для формування майбутнього портфеля та плану управління ризиками. Матриця розроблена на основі даних середнього підприємства та передбачає комбінацію фактора ймовірності та впливу. Також зазначено основні способи реагування на ризик. Ризики, що потрапили до критичних секторів у матриці за результатами апробації, отримали рекомендації щодо їх мінімізації.

Ключові слова: логістика, транспортний ризик, ризикоутворюючий фактор, оцінка ризику, управління ризиком, система внутрішнього контролю.

Рис.: 5. Табл.: 1. Формул: 2. Бібл.: 10.

Боняр Світлана Михайлівна – доктор економічних наук, професор, декан, факультет управління та технологій, Державний університет інфраструктури та технологій (вул. Кирилівська, 9, каб. 19, Київ, 04071, Україна)
Email: [email protected]
Тарашевський Максим Михайлович – аспірант, кафедра бізнес-логістики та транспортних технологій, Державний університет інфраструктури та технологій (вул. Кирилівська, 9, каб. 19, Київ, 04071, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

The Global Competitiveness Report 2017–2018 / World Economic Forum. URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf
Основні положення міжнародної професійної практики внутрішнього аудиту. Практичні рекомендації. Київ : Інститут внутрішніх аудиторів, 2017. 154 с. URL: https://www.iia.org.ua/?page_id=189
Банько В. Г. Логістика : навч. посібник. Київ : Вид-во КНТ, 2007. 330 с.
Михайловська І. М. Формування стратегії страхування транспортних ризиків. Наукові записки. Серія «Економіка». 2009. Вип. 11. С. 442–448.
Наказ Мінтрансзв’язку України «Про затвердження Положення про класифікацію, порядок розслідування та обліку аварійних морських подій із суднами» від 29.05.2006 р. № 516. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0959-06
Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року : схвалено Розпорядженням КМУ від 30.05.2018 р. № 430-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-р
Розвиток транспорту з метою відновлення і зростання української економіки : наукова доповідь / за ред. д-ра екон. наук О. І. Никифорук. Київ, 2018. 200 с.
Словник страхових термінів / СК Мегаполіс. [Електронний ресурс] URL: https://mega-polis.biz/main/ce-cikavo/dictionary/
Ткаченко І. О. Ризики у транспортних процесах : навч. посіб. Харків, 2017. 114 с.
Транспортна інфраструктура: світло у кінці тунелю (дані досліджень Київського міжнародного економічного форуму). 2019. URL: http://forumkyiv.org/uk/analytics/transportna-infrastruktura:-svitlo-u-kinci-tunelyu

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру