УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Статистичні профілі мілітаризації глобального простору
Єріна А. М.

Єріна А. М. Статистичні профілі мілітаризації глобального простору. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 193–199.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-193-199

Розділ: Економічна статистика

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 338.001.36: 355.015

Анотація:
Посилення воєнної напруги, зміна систем озброєнь, форм і способів протиборства підживлюють зростання попиту на озброєння та нарощення військових витрат практично в усіх регіонах світу. Без усвідомлення реального рівня військової могутності країн, динаміки їх змін і напрямів подальшого розвитку неможливо вибудувати досконалу систему забезпечення національної безпеки, конкретизувати ймовірні військово-політичні загрози, розробити інструменти протидії цим загрозам і сценарії їх нейтралізації. Мета статті – висвітлити сучасні закономірності перебігу процесів мілітаризації на глобальному рівні, виявити регіональні та національні особливості мілітаризації, здійснити компаративний аналіз військової могутності та боєздатності армій геополітичних гравців. Спираючись на бази даних міжнародних аналітичних центрів, які в той чи іншій спосіб пов’язані із системами безпеки й оборони (SIPRI, BICC, IISS та ін.), у статті висвітлено глобальні тенденції та регіональні особливості нарощення оборонних бюджетів як детермінанти військової могутності країн і боєздатності їхніх армій. Вимірювання та міжнародні порівняння багатоаспектних процесів мілітаризації ґрунтуються на індикаторах міжнародних рейтингових систем: військової могутності країн і боєздатності армій – на основі Global Firepower (GFP), мілітарного навантаження на економіку та суспільство в цілому – на основі Global Militarization Index (GMI). Розглядаються також методологічні аспекти формування названих міжнародних рейтингів, наводяться результати позиціонування в рейтингах топових країн та України, яка вже п’ять років потерпає від російської гібридної агресії.

Ключові слова: процеси мілітаризації, оборонний бюджет, індикатори військової могутності країн, мілітарне навантаження на економіку та суспільство.

Рис.: 3. Табл.: 3. Бібл.: 10.

Єріна Антоніна Михайлівна – доктор економічних наук, професор, професор, кафедра статистики та демографії, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Мюнхенська конференція 2017 в епоху новітніх викликів та загроз / Центр міжнародної безпеки та партнерства. URL: http://www.ispc.org.ua/archives/4244
Global Peace Index 2018. URL: https://reliefweb.int/report/world/global-peace-index-2018
Качинський А. Б. Індикатор могутності як інтегральний показник безпеки держави. Математичне моделювання в економіці. 2015. № 2. С. 75–91.
Пустовійт Р. Ф. Військово-економічна безпека держави. Економiка та держава. 2016. № 7. С. 23–28.
SIPRI Military Expenditure Database. URL: http://sipri.org/databases/milex/
The Military Balance 2019. Сomparative defense statistics. URL: https://www.iiss.org/publications/the-military-balance/the-military-balance-2019
Defence Expenditure of NATO Countries (2011–2018). URL: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_03/190314-pr2018-34-eng.pdf
2019 Military Strength Rankings. URL: https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
SIPRI Yearbook 2019. Armaments, disarmament and International Security / Stockholm International Peace Research Institute. Oxford University Press, 2019. 704 p.
BICC Publications/Global Militarization Index 2018. URL: https://www.bicc.de/publications/publicationpage/publication/global-militarization-index-2018-833/

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру