УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Тенденції та виклики розвитку бухгалтерської професії
Мельник Н. Г.

Мельник Н. Г. Тенденції та виклики розвитку бухгалтерської професії. Бізнес Інформ. 2019. №9. C. 200–205.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-9-200-205

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 1

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.01

Анотація:
Метою статті є визначення напрямків розвитку бухгалтерської професії з урахуванням світових тенденцій на ринку праці. З цією метою проаналізовано та узагальнено матеріали досліджень, опитувань, звітів авторитетних міжнародних організацій, що дозволило виокремити сьогоднішню проблематику та окреслити виклики, з якими зустрінеться як сучасний бухгалтер, так і бухгалтер у майбутньому. У результаті проведеного дослідження було визначено, що сучасні фахівці переходять від виконання технічних облікових функцій до підтримки менеджменту компаній та відіграють помітну роль у покращенні розвитку суспільства в цілому. Встановлено, що головне значення у стратегії розвитку бухгалтерських компаній та фахівців у сфері обліку матиме освоєння новітніх технологій, м’яких навичок (soft skills), професійної гнучкості. Обґрунтовано, що зміна пріоритетів дозволить перетворити виклики, які стоять перед бухгалтерською професією, на її переваги на ринку праці. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення та структуризація комплексу технічних, етичних і міжособистісних навичок і компетенцій для кар’єрного розвитку професійних бухгалтерів у майбутньому.

Ключові слова: бухгалтерська професія, бухгалтерський облік, облікові фахівці, навички, компетенції.

Рис.: 2. Бібл.: 11.

Мельник Наталія Геннадіївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра обліку і оподаткування, Тернопільський національний економічний університет (вул. Львівська, 11, Тернопіль, 46020, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Нападовська Л. В. Недоліки та основні напрями удосконалення системи освіти у сфері бухгалтерського обліку // Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: глобальні виклики – управлінські рішення : зб. тез учасників Всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) (м. Ірпінь 29 березня 2019 р.). Ірпінь, 2019. С. 270–272.
Мельник Н. Г. Виклики до бухгалтерської професії майбутнього // Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: глобальні виклики – управлінські рішення : зб. тез учасників Всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 100-річчю Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) (м. Ірпінь, 29 березня 2019 р.). Ірпінь, 2019. С. 263–265.
Burdick M. The Accounting Industry's Death is Great News for Your Business. Entrepreneur. August 17, 2017. URL: https://www.entrepreneur.com/article/298649
IFAC global SMP survey: 2018 summary / International Federation of Accountants. URL: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/IFAC-Global-SMP-2018-SUMMARY.pdf
Islam M. A. Future of Accounting Profession: Three Major Changes and Implications for Teaching and Research. URL: https://www.ifac.org/knowledge-gateway/business-reporting/discussion/future-accounting-profession-three-major-changes-and
Nexus 2: The Accountancy Profession – A Global Value Add / Centre for Economics and Business Research (Cebr). IFAC. URL: https://www.ifac.org/publications-resources/nexus-2-accountancy-profession-global-value-add-2
Nixon P. Soft skills and your future as an accountant // A Plus. 30.05.2018. URL: https://aplusmag.goodbarber.app/home-order/c/0/i/22601839/soft-skills-and-your-future-accountant
Professional accountants – the future: Drivers of change and future skills. URL: https://www.accaglobal.com/an/en/technical-activities/technical-resources-search/2016/june/professional-accountants-the-future-report.html
The Future of Jobs Report 2018 / Insight Report Centre for the New Economy and Society. 2018. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf
Van der Stede W. A., Malone R. Accounting trends in a borderless world. London : Chartered Institute of Management Accountants, UK’s University of Bath, 2010. 13 p. URL: https://www.cimaglobal.com/Documents/Thought_leadership_docs/AccountingTrends.pdf
De Villiers R. The incorporation of soft skills into accounting curricula: preparing accounting graduates for their unpredictable futures. Meditari Accountancy Research. 2010. Vol. 18. No. 2. P. 1–22.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2021 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру